נגישות
 אופיר טורס - מרוקו - מאורגנים 2017/18
Next Page  4 / 8 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 4 / 8 Previous Page
Page Background

קזבלנקה

רומא

תל אביב

∫±

יום

התארגנות בשדה

Æ

לקזבלנקה

¨

דרך אירופה

¨

אביב

נטוס מתל

העיר

התעופה לקבלת אשרות נחיתה ונסיעה לקזבלנקה

נבקר בטיילת המפורסמת שלחוף

Æ

לסיור והכרת העיר

¨

הלבנה

ונסייר ברחבת

¢

אנפה

¢

ברובע היוקרתי

¨

האוקיינוס האטלנטי

Æ

לינה בקזבלנקה

Æ

הגעה למלון

Æ

מסגד חסן השני

פס

רבאט

קזבלנקה

∫≤

יום

Æ

לאחר ארוחת הבוקר נעזוב את העיר קזבלנקה וניסע לרבאט

שרידים

¨

נתרשם מסגנונות הבניה השונים הפזורים בעיר

מקום

¨

נבקר ברחבת ארמון המלך המפואר

Æ

לתקופות קדומות

נראה את המוזוליאום של מוחמד

¨

משכנו הקבוע של מלך מרוקו

¨

אשר נבנה בידי מיטב אומני מרוקו

¨

החמישי ובנו חסן השני

חסן שברחבת המבנה המשקיף על הגשר

®

טור

©

נתרשם ממגדל

לקראת ערב נגיע לעיר

Æ

תאומתה של רבאט

ונצפה לעבר סלה

Æ

לינה בעיר

Æ

ארוחת ערב במלון

Æ

פס

פס

∫≥

יום

¨

פס

היום יוקדש לביקור בבירה הדתית והתרבותית של מרוקו

אשר השכילה לשמור על צביונה העתיק טוב יותר מיתר ערי

Æ

נעלה לתצפית מרשימה מן המגדל הדרומי של העיר

Æ

מרוקו

ערים אימפריאליות,

מדבר וים

קזבלנקה, רבאט, פס, איפראן,

א-ראשידיה, ארפוד, קניון הטודרה ,

עמק הדאדס , ווארזאזאט, אגאדיר,

איסאווירא, מרקש

לילות

11

יום /

12

הבנויה כרשת רחובות מפותלים היוצרים מבוך

¢

מדינה

¢

נסייר ב

מחולקת לשווקים

¢

מדינה

¢

ה

Æ

בו חיים ועובדים מאות אלפי אנשים

נגרים

¨

בורסקאים

¨

נפחים

¨

צבעים

קטנים על פי המקצועות השונים

Æ

נטייל בין הסמטאות המפותלות ונראה את האמנים במלאכתם

Æß

וכו

לארוחת ערב במלון ויציאה למופע פולקלור

Æ

הגעה למלון התארגנות

Æ

לינה בפס

Æ

פסי כולל משקה

ארפוד

ראשידיה

א

מידלט

איפראן

פס

∫¥

יום

עיר קיט ושמורת טבע שבלב

יציאה מוקדמת לעיירת הקיט איפראן

נחצה את יערות הארזים והאלונים ובהמשך

Æ

הרי האטלס התיכון

ונמשיך דרך מרחבי

¢

הלגיונרים

¢

נעבור את מנהרת

¨

נחצה את מידלט

הקסבות והכפרים

¨

המדבר למפגש עם נוף נאות המדבר עם הדקלים

Æ

הנותן חיים לאזור

¢

הזיז

¢

בשולי הסהרה כשאנו נוסעים לאורך וואדי

ונלון בעיר המחוז

¢

הטאפיללת

¢

לקראת ערב נגיע לנווה מדבר הגדול

Æ

ארפוד

ווארזאזאט

עמק הדאדס

קניון הטודרה

ארפוד

∫μ

יום

יפים אל דיונת החול הגדולה

ß

לפנינו יום ארוך ומרתק שתחילתו בסיור ג

שם נחכה לאור ראשון שיפציע

¨

למרגלות הדיונה

Æ

במדבר הסהרה

המרהיבים והבלתי נשכחים בטיול

¨

ונחזה יחדיו באחד הרגעים היפים

יפים ומשם

ß

כ נשוב אל הג

¢

אח

Æ

הזריחה במדבר במלוא הדרה

במרוקו

www.ophirtours.co.il

4

תאריכי יציאה:

¨≥ÆπƱ∑ ¨≤¥Æ∏Ʊ∑ ¨±≥Æ∏Ʊ∑ ¨≥Æ∏Ʊ∑ ¨≤Æ∏Ʊ∑ ¨≤∞Æ∑Ʊ∑ ∂Æ∑Ʊ∑ ¨≤μÆ∂Ʊ∑

¨±μƱ∞Ʊ∑ ¨±¥Æ±∞Ʊ∑ ¨±≥Ʊ∞Ʊ∑ ¨μƱ∞Ʊ∑ ¨≥Ʊ∞Ʊ∑ ¨≤Ʊ∞Ʊ∑ ¨±Æ±∞Ʊ∑

¨±±Æ±±Æ±∑ ¨≤Ʊ±Æ±∑ ¨±≥Ʊ∞Ʊ∑ ¨≤∂Ʊ∞Ʊ∑ ¨≤∑Ʊ∞Ʊ∑ ¨±∏Ʊ∞Ʊ∑

≤∏Ʊ≤Ʊ∑ ¨±∑Ʊ≤Ʊ∑ ¨±∞Ʊ≤Ʊ∑ ¨≤¥Æ±±Æ±∑

¨±±ÆμƱ∏ ¨±ÆμƱ∏ ¨∏ƥƱ∏ ¨±Æ¥Æ±∏ ¨≤∏Æ≥Ʊ∏ ¨≤∑Æ≥Ʊ∏ ¨≤∏Æ≤Ʊ∏ ¨±∂Æ≤Ʊ∏

¨≤∞Æ∑Ʊ∏ ¨∂Æ∑Ʊ∏ ¨≤μÆ∂Ʊ∏ ¨≤∂Æ∂Ʊ∏ ¨±∞Æ∂Ʊ∏ ¨≤¥ÆμƱ∏ ¨≤∞ÆμƱ∏ ¨±≥ÆμƱ∏

μÆπƱ∏ ¨≥ÆπƱ∏ ¨≤¥Æ∏Ʊ∏ ¨±≥Æ∏Ʊ∏

1952

-ĐĜĥ

65

| Ėďĕ ĎĥĕĐčęĘđĞĐ

ערב פולקלור

בפס

)כולל משקה(

ערב פנטזיה

במרקש

)כולל משקה(