נגישות
 אופיר טורס - מגזין הטיולים המאורגנים 2017
Next Page  3 / 92 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 3 / 92 Previous Page
Page Background

הנחות

Ø

או הנחות ההטבות

Ø

אין כפל הטבות ו

הערות

אינן תקפות על מחירי מבצע המפורסמים מעת לעת

הנחה על שלישי

¨

לא תינתן הנחה על תוספת יחיד בחדר

מיסי נמל וטיפים אופיר טורס שומרת

¨

הנחת ילד

¨

בחדר

או לשנות את ההטבות

Ø

לעצמה את הזכות להפסיק ו

שעות מראש אופיר טורס

≤¥

וההנחות בהתראה של

שומרת לעצמה את הזכות להעלות מחיר בכל נקודת

זמן לנרשמים חדשים מידע כללי ותנאי התקשרות ניתן

Æ

למצוא בחוברת

הרשמה

מוקדמת

הנחה אוטומטית

לאדם

§μ∞

לנרשמים

±ÆμÆ≤∞±∑ ≠

עד ה

בטיולי

משפחות

הנחה של

לאדם

§∂∞

לנרשמים

±ÆμÆ≤∞±∑ ≠

עד ה

חבר מביא חבר

קבוצה של למעלה

נרשמים יחד

±∞ ≠

מ

אצל אותו סוכן לאותו

טיול תזכה כל נוסע

בהנחה של

לאדם

§μ∞

לקוח נאמן

לקוח שנסע

בשנתיים האחרונות

בחברת אופיר טורס

זכאי להנחה אוטומטית

בגובה

לאדם

§±μ

באופיר טורס

מעניקים

לך יותר

הנחות והטבות

ÆÆ

אפקטיביות ושוות