נגישות
 אופיר טורס - מגזין הטיולים המאורגנים 2017
Next Page  36 / 92 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 36 / 92 Previous Page
Page Background www.ophirtours.co.il

≥∂

הר

¨

גלריית טרטיאקוב

מוסקבה

יום

מדרחוב ארבט

¨

ההשתחוות

לאחר ארוחת הבוקר ניסע לביקור בגלריית

בביקורינו נוכל

Æ

טרטיאקוב המרשימה והמפוארת

לחזות באוסף יצירות אמנות רוסיות מפוארות

Æ

ומרשימות

לאחר מכן ניסע ל “הר ההשתחוות“ שבו הוקם

שנה לסיום מלחמת

μ∞

במלאת

≠ “

“פארק הניצחון

ביקור בהיכל

¨

כמובן

¨

לא נחמיץ

Æ

העולם השנייה

על אולמותיו המרשימים והדיורמות

¨

הגבורה והניצחון

המתארות את הקרבות ההרואיים

¨

המרהיבות שבו

בהמשך היום

Æ

של הצבא הרוסי מול הפולש הנאצי

בו מוצגות עבודות

¨

נשוטט במדרחוב ארבט התוסס

Æ

של אמנים מקומיים

גני

¨

כנסיית הגואל

¨

תחנות המטרו

מוסקבה

¥

יום

התערוכה

היום יוקדש לטיול ברחבי מוסקבה הבירה

את היום נתחיל בסיור בתחנות

Æ

באמצעות המטרו

המטרו המפורסמות של מוסקבה שעוצבו כל אחת

נמשיך

Æ

כמוזיאונים תת קרקעיים

בסגנון ייחודי

לאחר הפסקת

Æ

לביקור בכנסיית הגואל המחודשת

צהריים באחד הקניונים הגדולים והמפוארים

ניסע לביקור בגני התערוכה של מוסקבה

¨

שבעיר

כולל מזרקת

¨

עם המזרקות האדירות והמיוחדות

Æ

המצופה כולה זהב

¨

השפע

סיור

¨

הכיכר האדומה

מוסקבה

תל אביב

±

יום

פנורמי

מנמל התעופה ע“ש בן גוריון נטוס למוסקבה

לאחר הנחיתה

Ʊ¥≠

שהפכה לבירת רוסיה במאה ה

השוכנת על גדות נהר

¨

נצא לסיור פנורמי בעיר

נתרשם מחומות

¨

נבקר בכיכר האדומה

Æ

מוסקבה

נמשיך בסיורינו

Æ“

הקרמלין ומכנסיית “וסילי הקדוש

נחלוף על פני

Æ

ונצפה אל המוזוליאום שבו טמון לנין

שבכיכר לוביאנקה

Æ

ב

Æ

ג

Æ

ק

תיאטרון הבולשוי ובניין ה

בו התחולל ניסיון

≠ “

ואף נצפה אל “הבית הלבן

Æ

ההפיכה הכושל נגד בוריס ילצין

י

ß

נובודייביצ

¨

מתחם הקרמלין

מוסקבה

יום

מרכזה

את היום נתחיל בביקור במתחם הקרמלין

Ʊπ±∑

השלטוני של רוסיה הגדולה וליבה הדתי עד

נראה

¨

נבקר בכיכר הקתדרלות ובכנסיית ההכתרה

את הפעמון

¨

את בנייני הממשל ואת ארמון הצאר

הגדול בעולם שלא צלצל מעולם ואת “התותח

נמשיך לביקור בבית הכנסת

ÆÆÆ“

הענק שלא ירה

ששמר על הגחלת היהודית

המרכזי ההיסטורי

Æ

לכל אורך התקופה החשוכה של ברית המועצות

את היום נסיים בביקור בפנתיאון הקבורה של גדולי

בו

¨

י

ß

הצמוד למנזר נובודייביצ

¨

האומה הרוסית

¨

ובה

ß

ראיסה גורבצ

¨

לויטן

¨

וב

ß

חרושצ

¨

כוב

ß

קבורים צ

הפרימה בלרינה גלינה

¨

אשתו של סטלין שהתאבדה

נוכל להתרשם מיצירות האמנות

Æ

אולאנובה ועוד

Æ

הרוסיות שעל גבי המצבות

¨“

ה

ß

“מרינה רושצ

מוסקבה

μ

יום

תל אביב

≠“

שוק “איזמאילובסקי

ה“ ולאחר

ß

היום נבקר במרכז היהודי “מרינה רושצ

מכן נמשיך לביקור בשדרת החתונות שעל

אליו מגיעים הזוגות ביום

¨“

גשר “עצי המנעולים

לא נפסח על הביקור בפארק הסמוך בו

Æ

נישואיהם

Æ

ל שימיאקין

À

מוצב המיצג הסביבתי הגדול של הפס

נבקר בשוק העתיקות

בשעות אחה“צ

¨

לאחר מכן

ובו שפע

¨“

הצבעוני והאותנטי “איזמאילובסקי

מותנה בשהייה במוסקבה בסופי

©

מזכרות ומתנות

העברה לשדה התעופה

בערב

Æ®

שבוע בלבד

Æ

וטיסה חזרה לארץ

גשר “עצי

¨

י

ß

פנתיאון הקבורה במנזר נובודייביצ

¨

הקרמלין

¨

מוסקבה סיור פנורמי

בית

¨

תחנות המטרו

¨“

ה

ß

“מרינה רושצ

¨

המיצג הסביבתי של הפסל שימיאקין

¨“

המנעולים

“איזמאילובסקי“

שוק העתיקות

¨

כנסיית הגואל

¨

הכנסת הגדול

כוכב מוסקבאי

RUMOW

|

ימים

5

כוכבי הקרמלין

מוסקבה

מוסקבה

קוד טיול

יציאה

Æ

ת

חזרה

Æ

ת

RUMOW:170413

13/04/2017

18/04/2017

RUMOW:170516

16/05/2017

21/05/2017

RUMOW:170521

21/05/2017

25/05/2017

RUMOW:170604

04/06/2017

08/06/2017

RUMOW:170607

07/06/2017

11/06/2017

RUMOW:170611

11/06/2017

15/06/2017

RUMOW:171006

06/10/2017

10/10/2017

אופיר טורס