נגישות
 אופיר טורס - מגזין הטיולים המאורגנים 2017
Next Page  42 / 92 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 42 / 92 Previous Page
Page Background www.ophirtours.co.il

¥≤

צ יינה טאון

CPSH

|

ימים

10

פניני סין - בייג ין ושנחאי

העיר

¨

דרך הרוחות

¨

סיור ריקשות בחוטונג

¨

מקדש השמיים

¨

המתחם האולימפי

ין

ß

בייג

ביקור

¨

שוק הפרחים

¨

מקדש הלאמה

¨

גן החיות

¨

מקדש החיות

¨

כיכר טיאננמן

¨

האסורה

ו

ß

ז

עיירת המים

¨

הגטו היהודי

¨

בית הכנסת

¨

יינה טאון

ß

צ

¨

באנד

שנחאי

¨

בקליניקה סינית

יאו

ß

יא ג

ß

ג

היא נבנתה על מנת

Æ

שנה ונמשכה מאות שנים

בדרך

Æ

להגן על סין מפלישת אויבים מהצפון

נבקר במרכז רוקחות סינית המתמחה במשחת

נבקר בבית מלאכה לעיבוד

Æ

פלאים נגד כוויות

עבודת יד המשלבת ריקועי נחושת

קולוזונה

≠ “

כמו כן נבקר ב“דרך הרוחות

Æ

וציפוי אמייל

¨

הדרך המרשימה שמובילה לקברי שושלת מינג

אתר מורשת עולמית שנבנה ע“י הקיסר הסיני

שוק

המתחם אולימפי

ין

ß

בייג

א

ת

±≠≤

יום

האוכל הלילי

ין

ß

ניפגש בשדה התעופה לטיסה לבייג

ין היא עיר

ß

בייג

Æ

בירתה של הקיסרות הסינית

עם

¨

מודרנית בעלת מרכזי עסקים גדולים

נצא

Æ

היסטוריה מרשימה מהתקופה הקיסרית

לסיור פנורמי במתחם האולימפי בו נערכה

נראה את “קן הציפור“

Æ≤∞∞∏

אולימפיאדת

בערב נטייל במדרחוב של

Æ“

ו“קוביית המים

שם

¨

ינג ושוק האוכל הלילי של העיר

ß

וואנגפוג

לינה

Æ

נוכל לראות את מגוון המאכלים המקומיים

Æ

ין

ß

בבייג

סיור ריקשות

מקדש השמיים

ין

ß

בייג

יום

בחוטונג

≠“

נבקר ב“מקדש השמיים

¨

לאחר ארוחת הבוקר

מקום תפילתו של הקיסר להודות לשמיים על

נתרשם מהפעילות הענפה של תושבי

Æ

היבולים

לאחר מכן נצא לסיור

Æ

העיר בפארק הצמוד

רכובים על גבי ריקשות בסמטאות

¨

בחוטונג

כמו

Æ

הצרות של השכונה וסביב אגם חוחאי

כן נבקר בבית תה סיני לטקס שתיית התה

®

בתשלום

©

בערב ניתן להצטרף

Æ

המסורתי

עשיר בפעלולים

¨

פו מרשים

למופע קונג

Æ

ין

ß

לינה בבייג

Æ

מרהיב ומיוחד

דרך הרוחות

החומה הגדולה

ין

ß

בייג

¥

יום

ין לכיוון צפון

ß

נצא מבייג

¨

לאחר ארוחת הבוקר

המשתרעת

¨“

מערב לביקור “בחומה הגדולה

≤≤≤∞

שבנייתה החלה לפני

¨

ק“מ

∂∑∞∞

לאורך

בערב המעוניינים יוכלו לצאת בתשלום

Æ

יונגלה

לינה

Æ

לאזור הבילויים של העיר סביב אגם חוחאי

Æ

ין

ß

בבייג

וכיכר טיאננמן

העיר האסורה

ין

ß

בייג

μ

יום

שנחאי

נצא לסיור היכרות מעמיק

¨

לאחר ארוחת הבוקר

¨

נתחיל בכיכר טיאננמן

Æ

עם ההיסטוריה של העיר

הכיכר הגדולה בעולם שהוקמה בתקופת

שלטונו של מאו וממנה נמשיך לביקור ב“עיר

העיר הקיסרית המרשימה מתקופת

≠ “

האסורה

אחה“צ ניסע ברכבת

Æ

ינג

ß

שושלות מינג וצ

Æ

לאחר ההגעה העברה למלון

Æ

המהירה לשנחאי

לשייט לילי בנהר

®

בתשלום

©

ניתן להצטרף