נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  10 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 88 Next Page
Page Background

10

www. ophi r tour s . co. i l | 1-599-500-007

ŋŬŴƃ

ʼnŬŴŬŽůƆ

ŤŹŵŹ ūŬŴƃ ŶŵŸũƆƀƇŴ mŸůƆŹŬŲƃŴŬŰſŬŰ} ʼnŬŴŬŽůů űŧű ŪŵũŵŷƆŹ

ŵ ŴŬŰ Ÿŧųů ůŹŧŲƃƆŴŽƂ œƂ ŶŷŬūŲŧŪŧŬų ũŧų Ŵŧ ŵūůŴ

ūŬŴƃ ŶŷŬūŸŹŧũůŹƃ ŸŬŨƆ ŶŬŷŸŵŴŧŭŧųů őŵųŬūůů ūŬŲƃ

ŧŷŹŬ ŖŧŴŹŧŲŵŴŬ őŵŲŵųŨůŴŵŰ ůŲů ŇŷŲŬűůŴŵų ůŲů ŸŹŧŹƃ

ŪŬŷŵƆųů ŶƃŬŸ ũƂūŧƅƀůżŸƆ ũŬŴŬŽůŧŴŸűůż ūŷŧųŧŹźŷŪŵũ ő

ŊŵŽŽů ů ő ŊŵŲƃūŵŴů ŖźŸŹƃ ũ ƄŹŵŹ ŴŬŮŧŨƂũŧŬųƂŰ ūŬŴƃ ůųŬŴŴŵ

ŵŴů ŶŷŵũŬūźŹ ũŧŸ Ŷŵ ųŧŲŬŴƃűůų ů ŷŵųŧŴŹůžŴƂų ŶŬŷŬźŲűŧų

ů űŧŴŧŲŧų ʼnŬŴŬŽůů ŶźŸŹƃ ŵŴů ŶŵųŵŪźŹ ũŧų ŸŬŪŵūŴƆ ŵƀźŹůŹƃ

ŬƇ ũŬžŴƂŰ űŧŷŴŧũŧŲ ŏ ũ ƄŹŵų ŷŵųŧŴŹůžŬŸűŵų ŴŧŸŹŷŵŬŴůů

ũŸŬ ſŬūŬũŷƂ ŧŷżůŹŬűŹźŷƂ ƄŹŵŰ ŭŬųžźŭůŴƂ ŇūŷůŧŹůűů

ŋũŵŷŬŽ ŋŵŭŬŰ ŸŵŨŵŷ ů ŶŲŵƀŧūƃ ŘŧŴ œŧŷűŵ ųŵŸŹ ŗůŧŲƃŹŵ ů

ųŵŸŹ ʼnŮūŵżŵũ ȝ ŶŵűŧŭźŹŸƆ ũŧų ŵŸŵŨŬŴŴŵ ŵŸŲŬŶůŹŬŲƃŴƂųů

ōŬŲŧƅƀůŬ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŸųŵŪźŹ ŴŧŸŲŧūůŹƃŸƆ

ŶŷŵŪźŲűŵŰ Ŷŵ ŪŲŧũŴŵŰ ŧŷŹŬŷůů Ūŵŷŵūŧ ŊŷŧŴū űŧŴŧŲź Ŵŧ

ŨŬŷŬŪŧżűŵŹŵŷŵŪŵ ŷŧŸŶŵŲŵŭŬŴƂ ŸŧųƂŬ űŷŧŸůũƂŬ ů ŮŴŧųŬŴůŹƂŬ

ūũŵŷŽƂ ů ŸŵŨŵŷƂ Ūŵŷŵūŧ

ŋŬŴƃ

ŋŵŲŵųůŹŵũƂŬ ŇŲƃŶƂ

œƂ ũ ŋŵŲŵųůŹŵũƂż ŇŲƃŶŧż ŘŬŪŵūŴƆ ŭŬŲŧƅƀůŬ Ůŧ

ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŸųŵŪźŹ ŴŬ ŶŵűůūŧƆ ŏŹŧŲůƅ

ŵűŧŮŧŹƃŸƆ ũ ťŭŴŵų řůŷŵŲŬ ʼn Ūŵūź ŋŵŲŵųůŹŵũƂŬ

ŇŲƃŶƂ ŨƂŲů ũűŲƅžŬŴƂ ũ ŸŶůŸŵű ʼnŸŬųůŷŴŵŪŵ ŴŧŸŲŬūůƆ

ťŔŌŘőŕ œƂ ŵűŧŭŬųŸƆ ź ŶŵūŴŵŭůƆ ŸŧųŵŰ ũƂŸŵűŵŰ ŪŵŷƂ

ƄŹŵŪŵ ųŧŸŸůũŧ ȝ œŧŷųŵŲŧūŧ

ų ŶŵūŴůųŬųŸƆ Ŵŧ ũƂŸŵŹź

ŨŵŲŬŬ žŬų ųŬŹŷŵũ Ŵŧū źŷŵũŴŬų ųŵŷƆ ů ũ ųŬŸŹŬ űŵŹŵŷŵŬ

ŴŧŮƂũŧŬŹŸƆ mňŧŲűŵŴ ŌũŷŵŶƂ} ŴŧŸŲŧūůųŸƆ ũűźŸŴŬŰſůų

ūŵųŧſŴůų ůŹŧŲƃƆŴŸűůų ūŬŸŬŷŹŵų mřůŷŧųůŸź} ů ŹůŷŵŲƃŸűůų

ƆŨŲŵžŴƂų ŶůŷŵŪŵų ȝ mşŹŷźūŬŲŬų} ŔŧſŬ ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ

ŸŹŧŴŬŹ žźūŬŸŴƂų ŨŲŧŪŵūŧŷƆ ųůŲƂų ŪŵŷŴƂų ŸŬŲŬŴůƆų ŵŮŬŷŧų

ů ŶŬŰŮŧŭŧų űŵŹŵŷƂŬ ŶŷŬűŷŧŸŴƂų ũŵŸŶŵųůŴŧŴůŬų ŵŸŹŧŴźŹŸƆ

ũ ũŧſŬų ŸŬŷūŽŬ ŴŧũŸŬŪūŧ

ŋŬŴƃ

ŕŮŬŷŵ Ŋŧŷūŧ

ŕŮŬŷŵ Ŋŧŷūŧ ȝ ŸŧųŵŬ ŨŵŲƃſŵŬ ŵŮŬŷŵ ũ ŏŹŧŲůů ŧ žŹŵŨƂ

ŴŧŸŲŧūůŹƃŸƆ űŷŧŸŵŹŧųů ƄŹŵŪŵ mųŧŲŬŴƃűŵŪŵ ųŵŷƆ} ũ ŶŵŲŴŵŰ

ųŬŷŬ ųƂ ŴŧžŴƇų Ŵŧſ ūŬŴƃ Ÿ źŴůűŧŲƃŴŵŪŵ ŶŷůŷŵūŴŵŪŵ ƆũŲŬŴůƆ

ȝũŵūŵŶŧūŧ ʼnŧŷŵŴŬ řŵųŧŸ œŧŴŴ űŵŷŵŲƃ ŚųŨŬŷŹŵ ,, ŘŧũŵŰŸűůŰ

śŷŧŴŽ őŧŻűŧ ů ŊŧŨŷůŬŲŬ ūȠŇŴŴźŴŽůŵ ũŵŸżůƀŧŲůŸƃ űŷŧŸŵŹŵŰ

ƄŹŵŪŵ ŶŷŵůŮũŬūŬŴůƆ ŶŷůŷŵūƂ ŋŧŲŬŬ ųƂ ŶŷŵūŵŲŭůų ŶźŹƃ Ŵŧ

ƅŪ ŲƅŨźƆŸƃ ũůūŧųů ŵūŴŵŪŵ ůŮ ŸŧųƂż űŷŧŸůũƂż ŵŮƇŷ ŌũŷŵŶƂ

Ŗŵ ũŸŬųź ŶŬŷůųŬŹŷź ŵŮŬŷŵ ŵűŷźŭŬŴŵ ūŬŸƆŹűŵų ŴŬŨŵŲƃſůż

Ūŵŷŵūűŵũ űŵŹŵŷƂŬ ŶŷŵŸŹŵ űźŶŧƅŹŸƆ ũ ŨŲŧŪŵźżŧŴůů ŶŷůŷŵūƂ

ů ŮŵŲŵŹůŸŹƂż Ųźžŧż ŸŵŲŴŽŧ ʼn ŵūŴŵų ůŮ Źŧűůż Ūŵŷŵūűŵũ ųƂ

ŵŸŹŧŴŵũůųŸƆ žŹŵŨƂ ŶŷŵŴůűŴźŹŸƆ ŴŬŶŵũŹŵŷůųƂų ŵŨŧƆŴůŬų

ƄŹŵŰ ŵžŧŷŵũŧŹŬŲƃŴŵŰ ųŬŸŹŴŵŸŹů ŊŲƆūƆ Ŵŧ žůŸŹŬŰſůŬ ũŵūƂ

ŊŧŷūƂ ŶŲŧũŴŵ ŶŬŷŬżŵūƆƀůŬ ũ ůŮŲŵųŧŴŴźƅ ŲůŴůƅ ŪŵŷŴŵŪŵ

ňŵŲŵŴƃƆ śŬŷŷŧŷŧ ʼnŬŴŬŽůƆ ʼnŬŷŵŴŧ

ŘŬŷųůŵŴŬ ů ŵŮŬŷŵ Ŋŧŷūŧ

Альпы, Гарда,

Пармезан

8

ūŴŬŰ

CNISR

Путешествие

в северную Италию

ŋŬŴƃ

řŬŲƃ Ňũůũ ȝřŷůŬŸŹ

œƂ ŶŷůŲŬŹŧŬų ũ ŧƄŷŵŶŵŷŹ Ūŵŷŵūŧ řŷůŬŸŹ ů ŸŷŧŮź ŵŹŶŷŧũůųŸƆ

ũ Ŵŧſź ŪŵŸŹůŴůŽź ũ ŵŨŲŧŸŹů ʼnŬŴŬŹŵ

ŋŬŴƃ

ňŵŲŵŴƃƆ ȝśŬŷŷŧŷŧ

ŘŬŪŵūŴƆ ųƂ ŵŹŶŷŧũŲƆŬųŸƆ ũ ňŵŲŵŴƃƅ ŸŹŵŲůŽź ŵŨŲŧŸŹů

ŤųůŲůƆ ŗŵųŧŴƃƆ ʼnŬŲůűŵŲŬŶůŬ ŧŷżůŹŬűŹźŷŴƂż ſŬūŬũŷŵũ

ů ŵŨƀŬŬ ŵžŧŷŵũŧŴůŬ ƄŹŵŪŵ Ūŵŷŵūŧ ŴůűŵŪŵ ŴŬ ŵŸŹŧũŲƆŬŹ

ŷŧũŴŵūźſŴƂų œƂ źũůūůų ŶŲŵƀŧūƃ œŧūŭŵŷŬ ŨŧŮůŲůűź

ŘŧŴ ŖŬŹŷŵŴůŵ ūũŵŷŽƂ őŵųųźŴŧŲŬ ů ŖŵūŬŸŹŧ ŮŴŧųŬŴůŹƂŬ

ŨŧſŴů ňŵŲŵŴƃů ȝ ŇŮůŴŬŲŲů ů ŊŧŷůŮŬŴūŧ ŸŧųƂŰ ŶŬŷũƂŰ

źŴůũŬŷŸůŹŬŹ ũ ŌũŷŵŶŬ ů ūŷźŪůŬ ūŵŸŹŵŶŷůųŬžŧŹŬŲƃŴŵŸŹů

ŎŧŹŬų ųƂ ŶŬŷŬųŬŸŹůųŸƆ ũ śŬŷŷŧŷź ȝ Ūŵŷŵū ŴŬ ųŬŴŬŬ

ŮŴŧųŬŴůŹƂŰ ůŸŹŵŷůŬŰ ů ŵžŧŷŵũŧŹŬŲƃŴƂųů ŶŬŰŮŧŭŧųů

ňŵŪŧŹŧƆ ũŬŲůűŵŲŬŶŴƂųů ūŵŸŹŵŶŷůųŬžŧŹŬŲƃŴŵŸŹƆųů ƄŶŵżů

ʼnŵŮŷŵŭūŬŴůƆ ů mŵŨŲŧŸűŧŴŴŧƆ} ũŴůųŧŴůŬų ūůŴŧŸŹůŬŰ

ŪŬŷŽŵŪŵũ ūȠŤŸŹŬ ȝ śŬŷŷŧŷŧ ȝ Ūŵŷŵū ŶŵŲŴƂŰ ƄŴŬŷŪůů ů

ŪŧŷųŵŴůů ūŵŸŹŵŰŴŵ ŴŬŸźƀůŰ ŮũŧŴůŬ ʼnŸŬųůŷŴŵŪŵ ŔŧŸŲŬūůƆ

ťŔŌŘőŕ ŘŹŧŷƂŰ Ūŵŷŵū ŴŧŸŹŵŲƃűŵ żŵŷŵſŵ ŸŵżŷŧŴůŲŸƆ

žŹŵ űŧŭŬŹŸƆ ũŷŬųƆ ŮūŬŸƃ ŵŸŹŧŴŵũůŲŵŸƃ ũ ;9 ũŬűŬ

œƂ źũůūůų ŖƃƆŽŽŧ ūŬŲŲŬ ŤŷŨŬ ů ŖƃƆŽŽŧ ūŬŲƃ œźŴůžůŶůŵ

őŧŻŬūŷŧŲƃŴƂŰ ŸŵŨŵŷ Ŏŧųŵű ŪŬŷŽŵŪŵũ ūȠŤŸŹŬ &DVWHOOR (VWH

QVH ŬũŷŬŰŸűůŰ űũŧŷŹŧŲ ů ųŴŵŪŵŬ ūŷźŪŵŬ

ŋŬŴƃ

ŋŵŲůŴŧ ũűźŸŧ

ŘŬŪŵūŴƆ ũŸŬ ŭŬŲŧƅƀůŬ Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ŸųŵŪźŹ

ŶŵŶŷŵŨŵũŧŹƃ ŏŹŧŲůƅ Ŵŧ ũűźŸ ʼn ŏŹŧŲůů mŋŵŲůŴŧ ũűźŸŧ}

ŷŧŸŶŵŲŵŭŬŴŧ ũ Ÿŧųŵų ŸŬŷūŽŬ ŵŨŲŧŸŹů ŤųůŲůƆ ŗŵųŧŴƃƆ œƂ

ŶŵŸŬŹůų Ůŧũŵū Ŷŵ ŶŷŵůŮũŵūŸŹũź ŵūŴŵŪŵ ůŮ ŸŧųƂż ůŮũŬŸŹŴƂż

ŸƂŷŵũ ŏŹŧŲůů ȝ ŖŧŷųŬŮŧŴŧ ŖŷůŵŨƀůųŸƆ ű mŹŧůŴŸŹũź}

ŬŪŵ ůŮŪŵŹŵũŲŬŴůƆ źŮŴŧŬų ŶŵžŬųź ũ ŷŧŽůŵŴŬ űŵŸųŵŴŧũŹŵũ

ųŬŭūźŴŧŷŵūŴŵŰ űŵŸųůžŬŸűŵŰ ŸŹŧŴŽůů ũŸŬŪūŧ ŬŸŹƃ ŖŧŷųŬŮŧŴ

ů ŵŨƆŮŧŹŬŲƃŴŵ ŶŷŵūŬŪźŸŹůŷźŬų ƄŹŵŹ ŪŧŸŹŷŵŴŵųůžŬŸűůŰ

ſŬūŬũŷ ŎŧŹŬų ųƂ ŶŵŸŬŹůų ũŬŲůűŵŲŬŶŴźƅ œŵūŬŴź Ūŵŷŵū

Ÿ ūŷŬũŴŬŰ ůŸŹŵŷůŬŰ ŷŵūůŴź ŵŸŴŵũŧŹŬŲƆ mśŬŷŷŧŷů} ŤŴŽŵ

śŬŷŷŧŷů ů ŶŬũŽŧ ŒźžŧŴŵ ŖŧũŧŷŵŹŹů œƂ ŶŷŵŪźŲƆŬųŸƆ

Ŷŵ źƅŹŴŵŰ ŶƃƆŽŽŧ ŊŷŧŴūŬ źũůūůų ūũŵŷŬŽ őŵųźŴŧŲŬ ů

ŮŴŧųŬŴůŹƂŰ őŧŻŬūŷŧŲƃŴƂŰ ŸŵŨŵŷ ȝ ŋźŵųŵ œŵūŬŴŧ ȝ

ƄŹŵ ŷŧŰ ūŲƆ ŪźŷųŧŴŵũ ňŧŲƃŮŧųůžŬŸűůŰ źűŸźŸ œŵūŬŴŸűŧƆ

ũŬŹžůŴŧ ů ŮŴŧųŬŴůŹŵŬ űŷŧŸŴŵŬ ůŪŷůŸŹŵŬ ũůŴŵ ŒŧųŨŷźŸűŵ ȝ

ũŵŹ ūŧŲŬűŵ ŴŬ ŶŵŲŴƂŰ ŶŬŷŬžŬŴƃ ūŬŲůűŧŹŬŸŵũ ŶŷŵůŮũŵūůųƂż

ũ ŷŧŰŵŴŬ œŵūŬŴƂ ŇŶŵŻŬŵŮŵų ŴŧſŬŪŵ mŶůŷſŬŸŹũŧ ũűźŸŧ}

ŨźūŬŹ ŶŵŸŬƀŬŴůŬ ũůŲŲƂ Ŵŧ űŵŹŵŷŵŰ ŶŷŵůŮũŵūƆŹ ŮŴŧųŬŴůŹƂŰ

ňŧŲƃŮŧųůžŬŸűůŰ źűŸźŸ Ÿ ;9, ũŬűŧ ʼn žŬų ŸŬűŷŬŹ źŸŶŬżŧ

ŮŴŧųŬŴůŹŵŪŵ ůŹŧŲƃƆŴŸűŵŪŵ ŸŵźŸŧ Ŵŧų ŷŧŸŸűŧŭŬŹ żŵŮƆůŴ ũůŲŲƂ

ũŵ ũŷŬųƆ ūŬŪźŸŹŧŽůů

צפון איטליה

גרדה

¨

סירמיונה

¨

ורונה

¨

ונציה

¨

בולוניה