נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  25 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 88 Next Page
Page Background

ŔŬ ŮŧŨźūƃŹŬ ŵŮŴŧűŵųůŹƃŸƆ Ÿ źŸŲŵũůƆųů ŮŧŶůŸů Ŵŧ Źźŷ

25

ŸŹŷŵŰŴźƅ űŵŲŵűŵŲƃŴƅ űŧŻŬūŷŧŲƃŴŵŪŵ ŸŵŨŵŷŧ ŜůŷŧŲƃūź

ũ űŵŹŵŷŵų ŶŵűŵůŹŸƆ Ŷŷŧż ŜŷůŸŹŵŻŵŷŧ őŵŲźųŨŧ ŧ ŹŧűŭŬ

ŵŨŵŰūŬŹŬ ŜźūŬŷůƅ ȝ ŸŹŧŷůŴŴƂŰ ŬũŷŬŰŸűůŰ űũŧŷŹŧŲ

ʼnŬžŬŷŵų ȝ ŷŧŮųŬƀŬŴůŬ ũ ŪŵŸŹůŴůŽŬ ũ ŘŬũůŲƃŬ

ŋŬŴƃ

ŘŬũůŲƃƆ ȝŇŲŪŧŷũů

ŘŬŪŵūŴƆ ųƂ ŶŷŵƀŧŬųŸƆ Ÿ ŏŸŶŧŴůŬŰ ʼnūŵŲƃ ŨŬŷŬŪŧ ŵűŬŧŴŧ ũƂ

ŶŵŬūŬŹŬ ũ mŷŧŰŸűůŰ źŪŵŲŵű} ŖŵŷŹźŪŧŲůů ȝ ŇŲŪŧŷũů Ÿŧųźƅ

ƅŭŴźƅ ŵŨŲŧŸŹƃ ŸŹŷŧŴƂ ʼnŧŸ ŭūźŹ ŶŷŵŪźŲűů Ŷŵ ŵžŧŷŵũŧŹŬŲƃŴƂų

Ūŵŷŵūűŧų řŧũůŷŧ ů ŇŲŨźŻŬŰŷŧ ŋŧŲŬŬ ŶźŹƃ ŲŬŭůŹ ũ ŸŹŵŲůŽź

ŖŵŷŹźŪŧŲůů ŗŵųŧŴŹůžŴƂŰ ů źŹŵŴžŬŴŴƂŰ ŒůŸŸŧŨŵŴ ŷŧŸűůŴźŲŸƆ

Ŵŧ ũƂŸŵűůż żŵŲųŧż ŶŧŸŹŬŲƃŴƂŬ űŷŧŸűů ŬŪŵ ŻŧŸŧūŵũ űŷŧŸŴƂŬ

žŬŷŬŶůžŴƂŬ űŷƂſů ũŵūŴŧƆ ŪŲŧūƃ ů ŪźŸŹŧƆ ŮŬŲŬŴƃ żŵŲųŵũ

ŸŵŮūŧƅŹ ŲůŷůžŬŸűŵŬ ŴŧŸŹŷŵŬŴůŬ ŴŧũŬŷŴŵŬ ŶŵƄŹŵųź ůųŬŴŴŵ

ŮūŬŸƃ ŷŵūůŲŸƆ ŭŧŴŷ ŪŵŷŵūŸűŵŪŵ ŷŵųŧŴŸŧ ȝ mśŧūź} ŖŬŷũŵŬ

ŮŴŧűŵųŸŹũŵ Ÿ Ūŵŷŵūŵų ŷŧŮųŬƀŬŴůŬ ũ ŪŵŸŹůŴůŽŬ ů ŵŹūƂż

ŋŬŴƃ

ŒůŸŸŧŨŵŴ

ŤŹŵŹ ūŬŴƃ ŨźūŬŹ ŶŵŸũƆƀŬŴ ŶŵūŷŵŨŴŵųź ŮŴŧűŵųŸŹũź Ÿ

ŒůŸŸŧŨŵŴŵų ʼnƂ ŶŵŨƂũŧŬŹŬ ũ űũŧŷŹŧŲŬ ňŬŲŬŴ ŵŸųŵŹŷůŹŬ

ŬŪŵ ŪŲŧũŴƂŬ ŶŧųƆŹŴůűů ňŬŲŬŴŸűźƅ ŨŧſŴƅ ŶŧųƆŹŴůű

ŶŬŷũŵŵŹűŷƂũŧŹŬŲƆų ů ŪŷŧŴūůŵŮŴŵŬ ŮūŧŴůŬ ųŵŴŧŸŹƂŷƆ

ōŬŷŵŴůųźſ ũ ŽŬŷűũů űŵŹŵŷŵŪŵ ŶŵżŵŷŵŴŬŴ ŮŴŧųŬŴůŹƂŰ

ųŵŷŬŶŲŧũŧŹŬŲƃ ʼnŧſűź ūŧ Ŋŧųŧ ů Œźůſ ūŬ őŧųŵƄŴſ ȝ

ũŬŲůžŧŰſůŰ ŶŵŷŹźŪŧŲƃŸűůŰ ŶŵƄŹ ŎŧŹŬų ũƂ ŵŹŶŷŧũůŹŬŸƃ

ũ ŴůŭŴůŰ ŒůŸŸŧŨŵŴ ȝ ŷŧŰŵŴ ňŧŰſŧ ŶŷŵŪźŲƆŬŹŬŸƃ Ŷŵ

ųŵŴźųŬŴŹŧŲƃŴŵŰ ŶŲŵƀŧūů őŵųŬŷŸůź ũƂżŵūƆƀŬŰ ű ŷŬűŬ řŬŭź

ŮŧŹŬų Ŷŵ ŶŬſŬżŵūŴŵŰ źŲůŽŬ ŷźŧ ŇŪźſŹŧ ŶŷŵŰūŬŹŬ ű ŶŲŵƀŧūƆų

ŗŵŸůź ů ŗŬŸŹŧźŷŧūŵŷŬſ ŶŷŵŬūŬŹŬ Ŷŵ ůŮƆƀŴŵųź ŨźŲƃũŧŷź

ŒůŨŬŷūŧūŬ Řŵ ŸųŵŹŷŵũŵŰ ŶŲŵƀŧūűů Ŷŧŷűŧ Ťūźŧŷūŧ 9,, ũŧų

ŵŹűŷŵŬŹŸƆ ŵūůŴ ůŮ Ųźžſůż ũůūŵũ Ŵŧ ŸŹŵŲůŽź ŖŵŷŹźŪŧŲůů

ŋŬŴƃ

ŘůŴŹŷŧ ȝőŧŨŵ ūŧ ŗŵűŧ ȝŒůŸŸŧŨŵŴŸűŧƆ ŗůũƃŬŷŧ

ŘũŵŨŵūŴƂŰ ūŬŴƃ ũ ŒůŸŸŧŨŵŴŬ ōŬŲŧƅƀůŬ ŸųŵŪźŹ ŵŹŶŷŧũůŹƃŸƆ

Ůŧ ūŵŶŵŲŴůŹŬŲƃŴźƅ ŶŲŧŹź ũ ŴŬŸŷŧũŴŬŴŴźƅ ŘůŴŹŷźȝ Ūŵŷŵūŵű

űŵŹŵŷƂŰ Ůŧ ŸũŵŰ źŴůűŧŲƃŴƂŰ ųůűŷŵűŲůųŧŹ űŷŧŸůũƂŬ

ŶŬŰŮŧŭů ů ŽŬŲŬŨŴƂŰ ũŵŮūźż ŸŹŧŲ ůŮŲƅŨŲŬŴŴŵŰ ŷŬŮůūŬŴŽůŬŰ

űŵŷŵŲƆ ů ŬŪŵ ŶŷůŨŲůŭŬŴŴƂż ʼn żŵūŬ ƄűŸűźŷŸůů Ŷŵ ŘůŴŹŷŬ ũƂ

ŶŵŸŬŹůŹŬ ūũŵŷŬŽ ů ŸŧūƂ ŗŬŪŧŲŬŰŷŧ ŶŷŵŴůŮŧŴŴƂŬ ųŧŸŵŴŸűŵŰ

ŸůųũŵŲůűŵŰ ŎŧŹŬų ũƂ ŵŹŶŷŧũůŹŬŸƃ ű ŸŧųŵŰ ŮŧŶŧūŴŵŰ ŹŵžűŬ

ŌũŷŵŶƂ ȝ ŮŴŧųŬŴůŹŵųź ųƂŸź őŧŨŵ ūŧ ŗŵűŧ ŧ Ŵŧ ŵŨŷŧŹŴŵų

ŶźŹů ŮŧŪŲƆŴŬŹŬ Ŵŧ ŒůŸŸŧŨŵŴŸűźƅ ŗůũƃŬŷź ũ Ūŵŷŵūűů őŧſűŧůſ

ů ŤſŹŵŷůŲ ŤŹů ŧŷůŸŹŵűŷŧŹůžŬŸűůŬ űźŷŵŷŹƂ ŸŴůŸűŧŲů

ųŬŭūźŴŧŷŵūŴźƅ ŸŲŧũź ũŵ ũŷŬųƆ ,, ųůŷŵũŵŰ ũŵŰŴƂ

ŋŬŴƃ

řŵųŧŷ ȝ ŔŧŮŧŷŬ ȝŕŨůūźſ

ŏŹŧű źũŲŬűŧŹŬŲƃŴŵŬ ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ ũ ŸŷŬūŴŬũŬűŵũƃŬ ʼn

ŪŵŷŵūűŬ řŵųŧŷ ũƂ ŶŵŸŬŹůŹŬ Ůŧųŵű ȝ ųŵŴŧŸŹƂŷƃ ŹŧůŴŸŹũŬŴŴƂż

řŧųŶŲůŬŷŵũ ʼnƂ ŶŷŵŰūŬŹŬ Ŷŵ ũŵŸżůŹůŹŬŲƃŴŵųź Ŷŧŷűź

ŷŧŮŨůŹŵųź ũūŵŲƃ ŸŹŧŷůŴŴƂż Ŵŵ ũŸŬ ŬƀŬ ŪŷŵŮŴƂż ŸŹŬŴ ŶŵŸŬŹůŹŬ

űŷŧŸŵžŴźƅ ũŵŸƃųůŪŷŧŴŴźƅ ŽŬŷűŵũƃ ȝ ŷŵŹŵŴūź şŧŷŵŲŧ

ũŵŸŶŷŵůŮũŵūƆƀźƅ Ŝŷŧų ŊŷŵŨŧ ŊŵŸŶŵūŴƆ ũ ŏŬŷźŸŧŲůųŬ ŎŧŹŬų

ũƂ ŵŹŶŷŧũůŹŬŸƃ ũ ŽŬŴŹŷ Ūŵŷŵūŧ řŵųŧŷ ūŲƆ ŹŵŪŵ žŹŵŨƂ ŶŵŸŬŹůŹƃ

Ÿŧųźƅ ŸŹŧŷźƅ ŸůŴŧŪŵŪź ŖŵŷŹźŪŧŲůů ŋŧŲŬŬ ũŧſ ŶźŹƃ ŲƆŭŬŹ ũ

Ūŵŷŵūŵű ŔŧŮŧŷŬ Ř ũƂŸŵŹƂ ŸųŵŹŷŵũŵŰ ŶŲŵƀŧūűů mŘůŹůŵ} ũƂ

ŶŵŲƅŨźŬŹŬŸƃ Ŵŧ ŸŧųƂŰ űŷŧŸůũƂŰ ũ ŖŵŷŹźŪŧŲůů ŧŹŲŧŴŹůžŬŸűůŰ

ŶŷůŨŵŰ ŖŵŸŲŬūŴůų ŶźŴűŹŵų ŸŬŪŵūŴƆſŴŬŪŵ ŶźŹŬſŬŸŹũůƆ ŸŹŧŴŬŹ

ųůŴůŧŹƅŷŴƂŰ Ūŵŷŵūŵű ŕŨůūźſ ŸŧųƂŰ mŸŷŬūŴŬũŬűŵũƂŰ}

Ūŵŷŵū ŖŵŷŹźŪŧŲůů ŪŲŧũŴƂų źűŷŧſŬŴůŬų űŵŹŵŷŵŪŵ ƆũŲƆƅŹŸƆ

ŶŷŬűŷŧŸŴŵ ŸŵżŷŧŴůũſůŬŸƆ ŸŹŧŷůŴŴƂŬ ŸŹŬŴƂ ŏųŬŴŴŵ ŮūŬŸƃ

ųŵŭŴŵ ŵŹũŬūŧŹƃ ŮŴŧųŬŴůŹƂŰ ŶŵŷŹźŪŧŲƃŸűůŰ ũůſŴŬũƂŰ ŲůűŬŷ

mōůŴŭůŴƃƆ} ůŮ ſŵűŵŲŧūŴŵŰ žŧſŬžűů ůŲů űźŶůŹƃ ŧźŹŬŴŹůžŴƂŬ

ŶŵŷŹźŪŧŲƃŸűůŬ ŸźũŬŴůŷƂ ůŮ ŶŷŵŨűů

ŋŬŴƃ

ŒůŸŸŧŨŵŴ ȝřŬŲƃ Ňũůũ

ŚŹŷŵ ųŵŭŴŵ ŨźūŬŹ ŶŵŸũƆŹůŹƃ žźūŬŸŴŵŰ ŶŷŵŪźŲűŬ Ŷŵ

ŵžŧŷŵũŧŹŬŲƃŴŵųź ŒůŸŸŧŨŵŴź ůŲů ŸūŬŲŧŹƃ ŴŬūŵŸŹŧƅƀůŬ

ŶŵűźŶűů ʼnŵ ũŹŵŷŵŰ ŶŵŲŵũůŴŬ ūŴƆ ȝ ūŵŸŹŧũűŧ ũ ŧƄŷŵŶŵŷŹ ů

ũŵŮũŷŧƀŬŴůŬ ūŵųŵŰ

ĐĤĒē

łŎŇłŐŀřŅōňŅ

ĐČĕĢĕ

łśŅŇń

ďđģ

ŊŎń

17/04/17

06/04/17

CSPOR

19/06/17

08/06/17

CSPOR

18/09/17

07/09/17

CSPOR

ŝŬŴŧ ũűŲƅžŧŬŹ

ȧ ŖŵŲŬŹ

ȧ ŴŵžŬŰ ũ Źů ŪŵŸŹůŴůŽŧż ŹźŷůŸŹůžŬŸűŵŪŵ űŲŧŸŸŧ

ȧ ŎŧũŹŷŧű űŧŭūƂŰ ūŬŴƃ

ȧ őŵųŻŵŷŹŧŨŬŲƃŴƂŰ ŧũŹŵŨźŸ ūŲƆ ũƂŶŵŲŴŬŴůƆ ŶŷŵŪŷŧųųƂ

ȧ ŗźŸŸűŵƆŮƂžŴƂŰ Ūůū ůŮ ŏŮŷŧůŲƆ

ȧ ŕŨŮŵŷŴƂŬ ƄűŸűźŷŸůů ũ Ūŵŷŵūŧż

œŧūŷůū řŵŲŬūŵ őŵŷūŵũŧ

ŘŬũůŲƃƆ ŒůŸŸŧŨŵŴ

ȧ ŕŮŴŧűŵųůŹŬŲƃŴƂŬ ŶŷŵŪźŲűů

œŧŲŧŪŧ ŕŨůūźſ ŔŧŮŧŷŬ řŵųŧŷ

ȧ ŘŶŬŽůŧŲƃŴƂŬ ŶŵŸŬƀŬŴůƆ

œŬžŬŹƃ œŬŸűůŹŧ ũ őŵŷūŵũŬ

œŵŴŧŸŹƂŷƃ ŷƂŽŧŷŬŰ ŵŷūŬŴŧ őŷŬŸŹŧ ũ řŵųŧŷŬ ŸůŴŧŪŵŪŧ

řŵųŧŷŧ ŵūŴŧ ůŮ ŸůŴŧŪŵŪ ũ řŵŲŬūŵ

ȧ řŬųŧŹůžŬŸűůŬ ƄűŸűźŷŸůů Ūůūŵũ mŕŻůŷ řźŷŸ}

ȧ ŏŴūůũůūźŧŲƃŴŧƆ ŸůŸŹŬųŧ ŴŧźſŴůűŵũ ūŲƆ űŧŭūŵŪŵ ŹźŷůŸŹŧ

ŝŬŴŧ ŴŬ ũűŲƅžŧŬŹ

ȧ œŬŷŵŶŷůƆŹůƆ ů ŷŧŮũŲŬžŬŴůƆ ŶŷŬūŲŧŪŧŬųƂŬ ŹźŷůŸŹŧų ũ

ŸũŵŨŵūŴŵŬ ũŷŬųƆ

ȧ ŘŹŷŧżŵũűź

ȧ ŊŵŷŵūŸűŵŰ ŴŧŲŵŪ

ȧ ŞŧŬũƂŬ Ūůūź

ȧ ʼnŸŬ žŹŵ ŴŬ ũŴŬŸŬŴŵ ũ ŶźŴűŹ mŽŬŴŧ Źźŷŧ ũűŲƅžŧŬŹ}

ŕŨŷŧŹůŹŬ ũŴůųŧŴůŬ ũŵŮųŵŭŴŵ ŸźƀŬŸŹũźŬŹ ŵŶŽůŵŴŧŲƃŴŧƆ

ŶŷŵŪŷŧųųŧ ũŵ ũŷŬųƆ Źźŷŧ

ǸȖȔȈȕȚȐȒȐ ȊȖșȒȘȍșȠȈȧ

șȚȘȈȕȈ ǰșȗȈȕȐȧ

ǬȎȖȘȌȎ ǫȖȘȌȖȕ ǩȈȑȘȖȕ

Испания

Гранада

Португалия

Синтра

Мадрид

Коста дель Соль

Гибралтар

Лиссабон

Севилия

Обидуш

Назаре

Томар

Толедо

Кордова