נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  85 / 88 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 85 / 88 Next Page
Page Background

ŔŬ ŮŧŨźūƃŹŬ ŵŮŴŧűŵųůŹƃŸƆ Ÿ źŸŲŵũůƆųů ŮŧŶůŸů Ŵŧ Źźŷ

85

Бухарест

Брашов

Сибиу

Тиргу Мареш

Румыния

ĐĤĒē

łŎŇłŐŀřŅōňŅ

ĐČĕĢĕ

łśŅŇń

ďđģ

ŊŎń

04/07/17

28/06/17

FBUHR

18/07/17

12/07/17

FBUHR

08/08/17

02/08/17

FBUHR

ŋŬŴƃ

ŋŬŴƃ

m

ŋŷŧűźŲƂ

}

ŘŬŪŵūŴƆ ųƂ ŵŹŶŷŧũůųŸƆ ũ ŲŬŪŬŴūŧŷŴƂŰ Ůŧųŵű ňŷŧŴ

ŮŧŸŲźŭŬŴŴŵ ůųŬƅƀůŰ ŷŬŶźŹŧŽůƅ ŴŬ ŹŵŲƃűŵ ŸŧųŵŪŵ

ŹŧůŴŸŹũŬŴŴŵŪŵ ųŬŸŹŧ ũ ŗźųƂŴůů Ŵŵ ů ũżŵūƆƀůŰ ũ ūŬŸƆŹűź

ŴŧůŨŵŲŬŬ ŮŧŪŧūŵžŴƂż ųŬŸŹ Ŵŧ ŴŧſŬŰ ŶŲŧŴŬŹŬ ňŷŧŴ

ŸžůŹŧŬŹŸƆ Ůŧųűŵų űŷŵũŧũŵŪŵ ũŧųŶůŷŧ ŋŷŧűźŲƂ ŵŨŷŧŮ

űŵŹŵŷŵŪŵ ŸŶůŸŧŴ ůŷŲŧŴūŸűůų ŷŵųŧŴůŸŹŵų ňŷƄųŵų ŘŹŵűŬŷŵų

Ÿ ůŸŹŵŷůžŬŸűŵŪŵ ŶŬŷŸŵŴŧŭŧ Ȟ ŪŵŸŶŵūŧŷƆ ʼnŧŲŧżůů ʼnŲŧūŧ

Ŏŧųŵű ňŷŧŴ Ȟ ŹŧůŴŸŹũŬŴŴƂŰ ųźŮŬŰ ŻŵŷŹ ũŵŮũŬūŬŴŴƂŰ Ŵŧ

ũŬŷſůŴŬ ŸűŧŲƂ ů ůųŬƅƀůŰ ũŬŸƃųŧ ŴŬŵŨƂžŴźƅ Żŵŷųź

ʼnŴźŹŷŬŴŴƆƆ ŶŲŧŴůŷŵũűŧ Ůŧųűŧ ŶŷŬūŸŹŧũŲƆŬŹ ŸŵŨŵŰ

ŮŧŶźŹŧŴŴƂŰ ŲŧŨůŷůŴŹ űŵŷůūŵŷŵũ ŶŷŵŸŹŵŷŴƂż ŮŧŲŵũ ů

ŴŬŨŵŲƃſůż űŵųŴŧŹ űŵŹŵŷƂŬ ŶŷůžźūŲůũŵ ŶŬŷŬŶŲŬŹŧƅŹŸƆ

ųŬŭūź ŸŵŨŵŰ ŋŧŲŬŬ ųƂ ŵŹŶŷŧũůųŸƆ ũ ŹůŶůžŴźƅ ūŬŷŬũźſűź

œŵƄžŵ ūŬ ŸźŸ ŷŧŸŶŵŲŵŭŬŴŴźƅ ũ ŭůũŵŶůŸŴŵŰ ūŵŲůŴŬ

ŸŵŬūůŴƆƅƀŬŰ řŷŧŴŸůŲƃũŧŴůƅ Ÿ ʼnŧŲŧżůŬŰ ŶŵűŧŹŧŬųŸƆ Ŵŧ

ūŬŷŬũŬŴŸűůż ŶŵũŵŮűŧż ů ŵŹũŬūŧŬų ŨŲƅūŧ ŴŧŽůŵŴŧŲƃŴŵŰ

ŷźųƂŴŸűŵŰ űźżŴů

ŋŬŴƃ

ŕŹūƂż ũ ŹŬŷųŧŲƃŴŵų ŶŧŷűŬ ȝ ňźżŧŷŬŸŹ

ŚŹŷŵų ųƂ ũƂŬŮŭŧŬų ũ ňźżŧŷŬŸŹ Ŗŵ ūŵŷŵŪŬ ũ ŸŹŵŲůŽź

ŵŸŹŧŴŵũůųŸƆ Ŵŧ ŵŹūƂż ũ ŹŬŷųŧŲƃŴŵų ũŵūŴŵų ŸŶŧ ŶŧŷűŬ Ÿŧųŵų

ŨŵŲƃſŵų ũ ŌũŷŵŶŬ ũ űŵŹŵŷŵų ŬŸŹƃ ŹŬŷųŧŲƃŴƂŬ ŨŧŸŸŬŰŴƂ

ŨŧŸŸŬŰŴƂ Ÿ ũŵŲŴŧųů ũŵūƆŴƂŬ Ūŵŷűů ů ŷŧŮũŲŬžŬŴůƆ ūŲƆ ūŬŹŬŰ Ŗŵ

ŵűŵŴžŧŴůƅ ƄŹŵŪŵ ŶŷůƆŹŴŵŪŵ ŵŹūƂżŧ ŴŧŸ ŭūŬŹ ŶŬŷũŵŬ ŮŴŧűŵųŸŹũŵ

Ÿ ňźżŧŷŬŸŹŵų ʼnŬžŬŷŵų ŷŧŮųŬƀŬŴůŬ ũ ŪŵŸŹůŴůŽŬ ů ŵŹūƂż

ŋŬŴƃ

ňźżŧŷŬŸŹ ȝřŬŲƃ Ňũůũ

ŘŬŪŵūŴƆ ųƂ ŶŵŮŴŧűŵųůųŸƆ Ÿ ňźżŧŷŬŸŹŵų ŸŹŵŲůŽŬŰ ů

ŸŧųƂų ŨŵŲƃſůų Ūŵŷŵūŵų ŗźųƂŴůů ŵūŴůų ůŮ űŷźŶŴŬŰſůż

ũ ťŪŵ ʼnŵŸŹŵžŴŵŰ ŌũŷŵŶŬ ųŬŪŧŶŵŲůŸŵų űŵųųŬŷžŬŸűůų ů

űźŲƃŹźŷŴƂŰ ŽŬŴŹŷŵų ŸŹŷŧŴƂ ŘŵũŷŬųŬŴŴƂŰ ňźżŧŷŬŸŹ ȝ ƄŹŵ

ŽũŬŹźƀůŰ Ūŵŷŵū Ÿ ųŴŵŭŬŸŹũŵų ŴŵũƂż ůŴŻŷŧŸŹŷźűŹźŷŴƂż

ŶŷŵŬűŹŵũ űŵŹŵŷƂŬ źŭŬ ŸźƀŬŸŹũŬŴŴŵ ůŮųŬŴůŲů ŬŪŵ ŸŹŧŷůŴŴƂŰ

ŵŨŲůű ʼn ŶŷŵſŲŵų ŴŵŸůũſůŰ ůųƆ mœŧŲŬŴƃűŵŪŵ Ŗŧŷůŭŧ}

ŸŬŪŵūŴƆ Ūŵŷŵū ŶŷŬūŸŹŧũŲƆŬŹ ŸŵŨŵŰ ŶŬŸŹŷƂŰ űŧŲŬŰūŵŸűŵŶ

ůŮ ŸŹŧŷŵŪŵ ů ŴŵũŵŪŵ ŎūŬŸƃ Ŵŧ űŧŭūŵų ſŧŪź ŹŷŬżŸŵŹŲŬŹŴƆƆ

ŽŬŷűŵũƃ ŸŵŸŬūŸŹũźŬŹ Ÿ ŸźŶŬŷŸŵũŷŬųŬŴŴƂų ŵŻůŸŴƂų

ŮūŧŴůŬų ůŮ ŸŹŬűŲŧ ů ŸŹŧŲů œƂ źũůūůų řŷůźųŻŧŲƃŴźƅ

ŧŷűź ȝ ŪŷŧŴūůŵŮŴƂŰ ŧŷżůŹŬűŹźŷŴƂŰ ŸůųũŵŲ ŨŵŷƃŨƂ Ůŧ

ŴŬŮŧũůŸůųŵŸŹƃ ųŧŸſŹŧŨŴźƅ ŶŲŵƀŧūƃ ŘũŵŨŵūƂ ŵŶŬŷŴƂŰ

ŹŬŧŹŷ ȝ ŪŲŧũŴźƅ ŵŶŬŷŴźƅ ŶŲŵƀŧūűź ŸŹŷŧŴƂ űŲŧŸŸůžŬŸűŵŬ

ŮūŧŴůŬ ũŵŬŴŴŵŰ ŧűŧūŬųůů ů ųŴŵŪŵŬ ūŷźŪŵŬ ŔŧŸ ŭūźŹ

ƄŲŬŪŧŴŹŴƂŬ ŨźŲƃũŧŷƂ ů ŪŷŧŴūůŵŮŴƂŬ ŶŲŵƀŧūů ŘũŵŨŵūŴŵŬ

ũŷŬųƆ ųŵŭŴŵ ŶŵŸũƆŹůŹƃ ſŵŶůŴŪź Ŕŧ ƄŹŵų ŴŧſŬ ŶźŹŬſŬŸŹũůŬ

ŮŧűŧŴžůũŧŬŹŸƆ ŔŧŸ ŭūŬŹ ŶŬŷŬŲŬŹ ũ řŬŲƃ Ňũůũ /D UHYHGHUH

5RPDQLD ŋŵ ŸũůūŧŴůƆ ŗźųƂŴůƆ

ŝŬŴŧ ũűŲƅžŧŬŹ

ȧ ŖŵŲŬŹ řŬŲƃ Ňũůũ ȝ ňźżŧŷŬŸŹ ȝ řŬŲƃ Ňũůũ

ȧ ŴŵžŬŰ ũ ŪŵŸŹůŴůŽŧż ŹźŷůŸŹůžŬŸűŵŪŵ űŲŧŸŸŧ

ŪŵŸŹůŴůŽƂ

ȧ ŎŧũŹŷŧű űŧŭūƂŰ ūŬŴƃ źŭůŴŵũ ŵŨŬū

ȧ őŵųŻŵŷŹŧŨŬŲƃŴƂŰ ŧũŹŵŨźŸ ūŲƆ ũƂŶŵŲŴŬŴůƆ ŶŷŵŪŷŧųųƂ

ȧ ŗźŸŸűŵƆŮƂžŴƂŰ Ūůū ůŮ ŏŮŷŧůŲƆ

ȧ ŕŨŮŵŷŴƂŬ ƄűŸűźŷŸůů ũ Ūŵŷŵūŧż

ňŷŧſŵũ ŘůŨůź ňźżŧŷŬŸŹ

ȧ ŕŮŴŧűŵųůŹŬŲƃŴƂŬ ŶŷŵŪźŲűů

ŖŵƆŴŧ ňŷŧſŵũ ŗƂſŴŵũ

ňŷŧŴ ŖŷŬŭųŬŷ

ȧ ŘŶŬŽůŧŲƃŴƂŬ ŶŵŸŬƀŬŴůƆ ŸŵŪŲŧŸŴŵ ŶŷŵŪŷŧųųŬ

ȧ řŬųŧŹůžŬŸűůŬ ƄűŸűźŷŸůů Ūůūŵũ mŕŻůŷ řźŷŸ}

ȧ ŏŴūůũůūźŧŲƃŴŧƆ ŸůŸŹŬųŧ ŴŧźſŴůűŵũ ūŲƆ űŧŭūŵŪŵ

ŹźŷůŸŹŧ

ŝŬŴŧ ŴŬ ũűŲƅžŧŬŹ

ȧ œŬŷŵŶŷůƆŹůƆ ů ŷŧŮũŲŬžŬŴůƆ ŶŷŬūŲŧŪŧŬųƂŬ ŹźŷůŸŹŧų ũ

ŸũŵŨŵūŴŵŬ ũŷŬųƆ

ȧ ŘŹŷŧżŵũűź

ȧ ŊŵŷŵūŸűŵŰ ŴŧŲŵŪ

ȧ ŞŧŬũƂŬ Ūůūź

ȧ ʼnŸŬ žŹŵ ŴŬ ũŴŬŸŬŴŵ ũ ŶźŴűŹ mŽŬŴŧ Źźŷŧ ũűŲƅžŧŬŹ}

ŚűŧŮŧŴŴŧƆ ũ ŶŷŵŪŷŧųųŬ ŶŵŸŲŬūŵũŧŹŬŲƃŴŵŸŹƃ ųŧŷſŷźŹŵũ

ųŵŭŬŹ ŨƂŹƃ ůŮųŬŴŬŴŧ

ŕŨŷŧŹůŹŬ ũŴůųŧŴůŬ ũŵŮųŵŭŴŵ ŸźƀŬŸŹũźŬŹ ŵŶŽůŵŴŧŲƃŴŧƆ

ŶŷŵŪŷŧųųŧ ũŵ ũŷŬųƆ Źźŷŧ