נגישות
 ОФИР ТУРС 2017 - Организованные экскурсии на русском языке
Previous Page  88 / 88
Information
Show Menu
Previous Page 88 / 88
Page Background

Ɉɮɢɪ Ɍɭɪɫ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɬɭɪɵ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ

Заплатите

40

¤

и

получитевозможность

полнойотменызаказа

безштрафадо48часов

передполетом

Курорт Пиештяни Словакия

50

¤

скидканапару

призаказедо31.12.16

ДополнительнаяинформацияуВашеготуристическогоагентаилипотелефону1-599-500-007

51,800

2017

* 2662 1

111

±πμ≤≠≤∞±∑

שנה

∂μ

טיולים

מאורגנים

∑≠∂ ß

עמ

SPA

∏ ß

עמ

הרי

הטטרה

μ ß

עמ

מפת

סלובקיה

∑ ß

עמ

ברטיסלבה

וינה

≥ ß

עמ

אטרקציות

נופש למשפחות

¥ ß

עמ

www.ophirtours.co.il

ˇ ±≠∑∞∞≠∑∞∞≠±±±

נסיון של

שנים

±∂

ביעד

טיסות

3

בשבוע

לברטיסלבה

על גדות הדנובה

כולל העברות

לוינה

וחגים

¨

קיץ

¨

אביב

אוקטובר

אפריל

שישי

שלישי

בימי ראשון

ק

ב

ו

ל

ס

ה

ן

ד

ע

ה

ן

ג

י

ŋŵŷŵŪůŬ ŹźŷůŸŹƂ

œƂ ŷŧūƂ ŶŷŬūŸŹŧũůŹƃ ũŧſŬųź

ũŴůųŧŴůƅ ŹźŷƂ ňŬŲƂŬ Ŵŵžů ŹźŷƂ ũ

ŗŵŸŸůƅ Ŵŧ ůũŷůŹŬ ũűŲƅžŧƆ ŸŬųŬŰŴƂŰ

Źźŷ ŧ Źŧű ŭŬ ŹźŷŶŧűŬŹƂ ŘŖŇ Ŵŧ űźŷŵŷŹŬ

ŖůŬſŹŧŴů ŘŲŵũŧűůƆ

ŖŵūŷŵŨŴźƅ ůŴŻŵŷųŧŽůƅ ųŵŭŴŵ

ŶŵŲźžůŹƃ ź ũŧſŬŪŵ ŧŪŬŴŹŧ

Ваш туристический агент:

Дополнительная информация у Вашего туристического агента

или по телефону: 1-599-500-007

|

www.ophirtours.co.il