נגישות
 אופיר טורס Norwegian Cruise line

אופיר טורס Norwegian Cruise line

‹ƒ‡ †‡‡— ‡ŠŒŽ ‚€‚ ‚~‡”‡ 1 ‹ƒ‡ ‚~‡”‡ ‚‡ŽŒ–€ ‚ŽƒŒŽ–ƒ ‡Š– --- 2 ‹ƒ‡ ‹‡ --- --- 3 ‹ƒ‡ ‚‡Žƒ†~ ‡Š~† 1 3 4 ‹ƒ‡ ‚‡ƒ– €–ƒ–†’ †Ž …~ ‚Š‡Š 5 ‹ƒ‡ ‚‡ƒ– €–ƒ–†’ †Ž --- 1 6 ‹ƒ‡ ŽŠŽ‡’ ‡•Ž‡Š‚ 16 ‹ƒ‡ ‚‡— ‹Šƒ‚•ƒ† 16 ‹ƒ‡ --- …~ ‚Š‡Š --- ‹Šƒ‚•ƒ† Š— €Š’‡‰–~ ƒ€‡Š’‚ ‹‡ --- --- ‹ƒ‡ •–ŒŽ €~‚Ž’ƒ• 16 1 ‹ƒ‡ ‚‡–‡ ‚‡ŽŒ–€ ‚ŽƒŒŽ–ƒ ‡Š– 3 --- ‹ƒ‡ †‡‡— ‡ŠŒŽ ‚€‚ ‚~‡”‡ 1 ‹ƒ‡ ‚‡Žƒ~Š ‚‡Š •–ŒŽ €‚Ž’ƒ• --- 16 2 ‹ƒ‡ ‚‡ŽŒ–€ ‚ŽƒŒŽ–ƒ ‡Š– 3 22 3 ‹ƒ‡ ‹‡ --- --- 4 ‹ƒ‡ ‚‡Žƒ†~ ‡Š~† 16 3 5 ‹ƒ‡ ‚‡ƒ– €–ƒ–†’ †Ž …~ ‚Š‡Š 6 ‹ƒ‡ ‚‡ƒ– €–ƒ–†’ †Ž --- 1 ‹ƒ‡ ŽŠŽ‡’ ‡•Ž‡Š‚ 16 ‹ƒ‡ ‚‡— ‹Šƒ‚•ƒ† 16 ‹Šƒ‚•ƒ† Š— €Š’‡‰–~ ƒ€‡Š’‚ ‹‡ --- …~ ‚Š‡Š ‹ƒ‡ ‹‡ --- --- 1 ‹ƒ‡ ‚‡Žƒ~‚Œ ‚‡–‡ •–ŒŽ €‚Ž’ƒ• --- ‚Ž‰ƒŒ Norwegian Breakaway ˜‡‡Žƒ~ –˜ƒ‡ ‚ƒ†‚ ‚—’ƒ…‚ Š~ ‹‰˜~ ˜…•Š ‡†Š‚ ‹‡ ‹ƒ• †‡‡—Š ƒ~” . ‚‰  ‹‰Š— ˜ƒ‡’‚’‡‚ ˜ƒ‡–ƒ†‡‚‚ ‹‡– ƒ–•ƒ . ƒ‡’ƒ…Š— ˜ƒ€Š’‚‚ ˜‡‡Žƒ~ –~ƒ˜ ‚˜‰„— ‚‡‡Žƒ~‚ ,USAToday ‡‡ Š˜ƒ…’—ŒŠ –˜ƒ‡‚ƒ†‚ ƒŒ—Ž . ‚Žƒ’‡ Š …~ Š‰Š ƒ‚—Œ ‚‡”Œ Š~ ƒ–…˜‚ƒ Ž–Œ‚ ƒŽ‡‡•ƒ~‚ –‡ƒƒ~ ˜~ ,Waterfront- ‚ ˆ–ƒ~Š ‹’ ‡~Œ –˜ƒ‡ ‹‡‚ ‚’ƒ”–‚ , ‹‡‚ ŠƒŒ Š‡‡Œ – ˆ–ƒ~ ˜Š‡‡† 25 ŠŒ . ‹‡‡‚–Œ ‹‡’ƒŽƒ ‹‡– , ˜ƒŒ —ƒŠ— ŠŠƒ‰ , ‹‰˜~Ž‚Š ‚ƒ ˜ƒ‡ƒ–—’~ . ‹‡ ‡Š‰~Œ ˜ƒ…Œ˜Œ‚ ˜ƒ—… ˜ƒŒ , …”ŽŠ •ƒ– - ‹‡‡‚–Œ ‡ƒƒƒ– ‡’ƒŒŒ Cirque Š€Žƒ ' €‚ ˜‡‡„†Ž’ƒ Burn the Floor . ‹‰˜~Ž‚Š Dreams & Dinner ‚‡”Œ Norwegian Breakaway ‚‡‡Žƒ~‚ ‹‡–~ƒ’Œ‚ ‹‡˜ƒ–‡—‚˜~ƒ ‹‡•˜–Œ‹‡Ž•˜Œ . ‹‡ –˜ƒ‡ …Š † ˜ Š‰ ˜ƒŽ˜—‚Š ‹‡Šƒ‰‡ ‹‡~˜‚ ˜ƒŽ‡Œ„ƒ ‹‡–‡…Œ‚ ˜ƒ‡—‡~ ˜ƒ~”ƒ‚ƒ …ƒ†‡ ˜ƒ–‚ ‘ƒ… ‡–ƒ‡ ‹‡’‡† ˜ƒ‡† ŠŠƒ‰ ~Š ~ŠŒ ƒ‡Ž’   ‡€ƒ„ ~˜ ‹~Š  ‚–~ –Šƒ ‹‡–‡…Œ‚ ‡Œ‡Ž’ ~˜ $ 1 1 -Œ ‚†‡ƒƒ ‡Ž‡Œ $ 2 0 -Œ ˜’–Œ ‹ ~˜ $ 1 8 -Œ ‡Œ‡Ž’ ~˜ $ 1 -Œ ‚†‡ƒƒ ‡Ž‡Œ $ 2 088 -Œ ˜’–Œ ‹ ~˜ $ 2 1 -Œ •–ŒŽ €‚Ž’ƒ•Š €‚Ž’ƒ•Œ ˜ƒ€Š’‚ ƒ–‡…Œ ‚‡ŽŒ–€ ‡Š–-‚ŽƒŒŽ–ƒŠ-‡Š–-‚ŽƒŒŽ–ƒŒ ƒ–‡…Œ ‡†Š‚ ‹‡ †‡‡— ˜ƒŠ‡Š 9 15 2 1  12 5 2 1 -Œ Š…‚ ˜ƒ~‡”‡ ‡†Š‚ ‹‡ †‡‡— ˜ƒŠ‡Š 9 23 2 1  11 5 2 1 -Œ Š…‚ ˜ƒ~‡”‡

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ4MTM=