נגישות
 אופיר טורס Norwegian Cruise line

אופיר טורס Norwegian Cruise line

˜ƒ—…‚Œ˜ƒ€ƒŽ˜‚˜Ž‡’ - EPIC  ' €‡ƒƒ–ƒŽ ˜Š•ƒ—ƒ 2010 ‡Žƒ‡ ‚•—ƒ‚ –—~ ‹Šƒ 4,200  Š‡‰‚Š ‚Šƒ‰‡ ƒ† 155,000 . ˜ƒ€ƒŽ˜‚ †‡‡—‘Ž ‡Ž’˜~ ‚˜Ž‡— , ‹‡ƒŽ ‹‡˜ƒ–‡— Š— …– ƒƒ€Œ EPIC  ' €‡ƒƒ–ƒŽ ‹ŠƒŒ ‹‡Œ‡‡• ƒ‡‚ ~Š –—~ ˜ƒ‡”•–†~ƒ Š— Šƒ€ –’Œ .†‡‡—‚ ˜ƒ‡Žƒ~ ‹ƒ…˜ – ˜ƒ‡”’ƒ~ ˜ƒ–— ‡ƒŠ‡ ˜ƒ‡ƒ–—’~ƒ ‚Š‡Š ‡’ƒŒ ˜ƒŒ – ˜ƒ…ƒ–~ ‹‚ Šƒ‰~Š ˜ƒŒƒ•Œƒ …–•‚ – ‹‡Ž‡Š•–†ƒ ‹‡–~ Š‰ƒ~ ‡–… •–~’ †‡‡— ˜‡‡Žƒ~ Š ‹Šƒ ƒ€ƒŒ ƒ—~–‚ ‹‡‚ ŠŒ ‚’ƒ•— ‹‡Œ ˜—Š€Œ ŠŠƒ‰‚ ‹‡Œ ˜ƒ‡˜…’—Œ ˜ƒ‡ƒŠ‡’ ŠŠ— ‹‡‡”Œ‚ ‹‡Žƒ’‡ €Ž‡Šƒ~ ‹Šƒ~ –†Œ 33 ‚ƒ€ ƒ’‡† –‡• ƒ€‰ ‡”Œ‚ ‡‡†–ƒ’ ƒ’‡ ‹‡ŠƒŠŒ 6 ŠŠƒ‰‚ —–€Œ ‹€ ‚Žƒ—~–Šƒ †–ƒ’ ˜ƒ‡ƒŠ‡’ ƒƒ€Œ .‡ƒ…‡‡ —ƒƒ• ˜ƒ‡ƒ–—’~ Š— Šƒ€ –…Œ EPIC  ' €‡ƒƒ–ƒŽ ˜ƒ†‡ƒƒƒ ˜ƒŠ‡ƒ ˜’–Œ ‹‡ŠŠƒ‰‚ ‹‡~˜ ‚Ž‡Š .ƒƒ ‹‡ƒ…‡‡ ƒ‡ƒ† ‡–…‹‡‡‡ ˜ƒ…– ‹ƒ‡ †‡‡— ‡ŠŒŽ ‚€‚ ‚~‡”‡ ƒ—~– ‹ƒ‡ ‚‡Žƒ~Š ‚‡Š –’ ‚ŽƒŠ”– --- 1 00 ‡Ž— ‹ƒ‡ ‹‡ --- --- ‡—‡Š— ‹ƒ‡ ‚‡Š†‡~ ‡Šƒ’~Ž 0 00 1 00 ‡‡– ‹ƒ‡ ‚‡Š†‡~ ‚‡•ƒƒ†‡ƒƒ‡ ” ~Œƒ– 06 00 1 00 ‡—‡Œ…‹ƒ‡ ‚‡Š†‡~ ƒŽ–ƒ‡Š ‚„‡’ ‚”Ž–‡’ 0 00 1 00 ‡—‡— ‹ƒ‡ ˜’–” ~• 0 00 1 00 ˜— ‹ƒ‡ –’ ‚•–ƒ‡~Œ ‚ŒŠ’ 13 00 0 00 ƒ—~– ‹ƒ‡ ‚‡Žƒ~‚Œ ‚‡–‡ –’ ‚ŽƒŠ”– 05 00 --- ‹ƒ‡ †‡‡— ‡ŠŒŽ ‚€‚ ‚~‡”‡ ‡‡– ‹ƒ‡ ‚‡Š†‡~ ‚‡•ƒƒ†‡ƒƒ‡ ” ~Œƒ– ‚‡‡Žƒ~Š ‚‡‡Š --- 1 00 ‡—‡Œ…‹ƒ‡ ‚‡Š†‡~ ƒŽ–ƒ‡Š ‚„‡’ ‚”Ž–‡’ 0 00 1 00 ‡—‡— ‹ƒ‡ ˜’–” ~• 0 00 1 00 ˜— ‹ƒ‡ –’ ‚•–ƒ‡~Œ ‚ŒŠ’ 13 00 0 00 ƒ—~– ‹ƒ‡ –’ ‚ŽƒŠ”– 05 00 1 00 ‡Ž— ‹ƒ‡ ‹‡ --- --- ‡—‡Š— ‹ƒ‡ ‚‡Š†‡~ ‡Šƒ’~Ž 0 00 1 00 ‡‡– ‹ƒ‡ ‚‡Žƒ~‚Œ ‚‡–‡ –’ ‚ŽƒŠ”– 06 00 --- .….Š.† . ˜ Š‰ ˜ƒŽ˜—‚Š ‹‡Šƒ‰‡ ‹‡~˜‚ ˜ƒŽ‡Œ„ƒ ‹‡–‡…Œ‚ .˜ƒ‡—‡~ ˜ƒ~”ƒ‚ƒ…ƒ†‡ ˜ƒ–‚ ‘ƒ…‡–ƒ‡ ‹‡’‡† ˜ƒ‡† ŠŠƒ‰ ~Š .~ŠŒ ƒ‡Ž’   ‡€ƒ„ ~˜ ‹~Š  ‚–~ –Šƒ ‹‡–‡…Œ‚ ‡Œ‡Ž’ ~˜ $ -Œ ‚†‡ƒƒ ‡Ž‡Œ $ -Œ ˜’–Œ ‹ ~˜ $ -Œ ‡Œ‡Ž’ ~˜ $ -Œ ‚†‡ƒƒ ‡Ž‡Œ $ -Œ ˜’–Œ ‹ ~˜ $ -Œ –’ ‚ŽƒŠ”–Š ‚ŽƒŠ”–Œ ˜ƒ€Š’‚ ƒ–‡…Œ ‚‡Š†‡~ ~Œƒ–Š ~Œƒ–Œ ˜ƒ€Š’‚ ƒ–‡…Œ ƒ‰‡˜‚ ‹‡‚ –Œ †‡‡— ˜ƒŠ‡Š 7 24.10.2018  2.5.2018 -Œ Š…‚  ‹ƒ‡ Š‰ ˜ƒ‡ƒ— ˜ƒ~‡”‡ ƒ‰‡˜‚ ‹‡‚ –Œ †‡‡— ˜ƒŠ‡Š 7 28.10.2018  6.5.2018 -Œ Š…‚ ~ ‹ƒ‡ Š‰ ˜ƒ‡ƒ— ˜ƒ~‡”‡

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ4MTM=