נגישות
 אופיר טורס Norwegian Cruise line

אופיר טורס Norwegian Cruise line

†‡‡—‚ ˜–… ‡” ˜ƒ’ƒŽ ˜ƒ‡Žƒ~ :Norwegian Cruise Line Epic, Breakaway, Dawn, Escape, Gem, Getaway, Jade, Jewel, Pearl, Sky, Spirit, Star, Sun & Pride of America , ‚•Š~ , ‚‡~ : ‹‡’ƒŽ ‹‡ŠƒŠŒ , ‚‡–ƒŠ’ƒ ‚Œ~‚ ‡‡~ , ŽŠ‡„ ƒ‡Žƒ ‚‡Š–†ƒ~ , ‚ƒ• , ‹‡‡‡–• , ŽŠ€Ž‡~ ƒ‡Žƒ ‚Ž• , ‚ƒŒ– ‚‡‡–‡–‚ , ‡~ƒƒ‚ , ƒ‰‡˜‚ ‹‡‚ , ‚’ƒ–‡~ ƒ’” ‚•‡–Œ~ ‹ƒ– , ‚ŒŽ’ ˜Š˜ƒ ˜‡Ž•‡•Œ‚ . ˜ƒ‡†ŽŠ†~~–† ˜ƒ€Š’‚ƒ ‚–‡…Š ˜ƒŒ 16- ƒ—‚ ‡ ˜ƒ…ƒ–~ ‹‡–’ ‡‰ƒ„ –Œ„ ˜ƒ„…Œƒ ˜ƒ€”‚ ‹ ƒ–†~‡˜ ‡‡ƒƒƒƒ–Œ – ƒŽ~‡’ ‡•ƒ‡–• ƒƒŒƒ ‚•‡„ƒŒ ƒƒŒ ‡Š’Œ ‹‡Šƒ’‡† ‡€ƒ 50 - ƒ‡Ž•˜Œ Š‰ Š ~’ €Š— –……ŠŒ –…‚ƒ†–ƒ ‚—‡ ˜ƒŽƒ~ ‹‡Œ ‹ƒŠ—˜ ‚–’Œ ‹‡–”ƒŒ ƒƒ€ŒŠ DUTY FREE ˜ƒ‡ƒŽ… ‹‡Š‡ ‹‡ŽƒƒŒ ‹‡Š‡Š ˜ƒ…ƒ‡Œ ˜ƒŠ’‚ ƒ~‡ƒ ‡•…—Œ †Ž–†Ž‡~ ‹‡†–ƒ —…Œ ‡•…—Œ ˜ƒ‡Œƒ ~—ƒŽ ‡– ƒ•‡– ‡–ƒ‡— –—ƒ‰ ƒ‰Œ †–ƒ’ ‹ƒŠ‡”Š ƒ‡ƒ† ˜ƒŽŒƒ~ ˜‡‡–Š€ •†ƒ•‡ ‚Š‡Š ƒƒŒ ‚…’—ŒŠ ˜ƒŽƒƒ€Œ ˜ƒ‡ƒŠ‡’ ˜ƒ‰‡– ‹‡Œ ˜ƒ—Š€Œ ƒŽ‡„• FreeStyle Cruising ‡‡Š „ƒ–•  €‡ƒƒ–ƒŽ ˜–…Š— ‡ƒ…‡‡‚ †‡‡—‚ ƒŽ€ …ƒ–‡~‚ ‡~˜ƒ –ƒ‡ ˜ƒ…ƒ–~ ‹‡Œƒ…˜ ‚—ƒŠ— ‹Š—ƒŒ ‚–‡… —’ƒ…‡”Œ ‚•Š~Š ˜ƒŠ‡Š 7 †‡‡— –˜ƒ‡ ‚ƒ†‚ƒ ‚—…‚ ‚‡Žƒ~‚ !2018 ˜Ž— ‚•Š~Š €‡Š’˜— ‹‡‡‡–•‚…–„Œ ˜ƒŠ‡Š 7 †‡‡— NORWEGIANBLISS –ƒ† –‡’ƒ~ ˜”ƒ•Œ –ƒ† –‡’ƒ~ ˜”ƒ•Œ –˜ƒ‡ƒ ŠƒŠ‰ Š‰‚ ‚— ‚—’ƒ… Award Winning Entertainment EUROPE’S LEADING CRUISE LINE 2008 – 2016 www.worldtravelawards.com ˜ƒ~ŠŒ˜Œ ˜ƒ€Š’‚‚ !‡Œ„‚Š ƒŒ‡•‚ ƒ† 167.800 Š•—Œ ‚‡Žƒ~‚ ‡” –˜ƒ‡ ‚—…‚ ‚‡Žƒ~‚ ~‡‚ Norwegian Bliss ‚‡Žƒ~‚ ~”˜ ‚‡Žƒ~‚ .2018 “‡• •—ƒ˜— †‡‡—‚ ˜–… Š— ˜ƒ‡Žƒ~‚ Š— ‚Œ…‚ ˜ƒ‡‰—Š  " ‚–~ , Š†~‡Œ ˜ƒŠ‡Š 7 Š— ‹‡„ƒ–•Š  " ‚–~ , ‡Œ~‡ŒŒ ˜ƒŠ‡Š 7 Š— „ƒ–•Šƒ 2018 “‡•Œ Š…‚ ‚•Š~ .2018 ‘–ƒ…Œ Š…‚ , ‹‡‡‡–•‚…–„Œ Š— ‹‡~Š’Ž‚ ‹‡‡~Š 2018 Ophi r-cruise.co.il The Haven ˜ƒ†‡ƒƒ ‹‡‚ƒ—‚ ‹‡…–ƒ~Š 18:ƒ 17 ‹‡Žƒ’‡ „‡‡–ƒ‚ ‹— €Žƒ~Š ‹•ƒ‚ ‚Œ‡—Ž ‡–”ƒ ‹‡‡Œ–ƒŽ’ ˜ƒ~–Œ –—’~Œ‚ ‹€ –—’~Œ ‚‡Žƒ~ ‹‡‡• ‘ƒŽ ‚’”Œ : €Žƒ~Š ˜~ƒ ‹‡€Š—ƒŒ ‹‡–‚ ˜ƒ€’ Š— ˜ƒ~–Œ ~ƒ‚ ‹‡‡~‚ ˜~ ‹€ ƒŒ‰ ‚•Š~ ‡~–’‚ †‚ ‹‡‡‡–•‚…–„Œ Š— ‹‡~’ŠŽ‚ Š‰ ‡ƒ‚‡„ ƒ‡‡‡ ‹‡‡‡†•~–†Ž‡~ ‹‡‰Œ –ƒŒ ‹~ „ƒ–•‚ ˆŠ‚Œ ~Š’Žƒ ‡ƒ…‡‡ ‚~–Œ ‹‡‡‡–•‚ Š— ‹‡ŒŠ—ƒŒ‚ ‹‡’ƒ… ƒ~ ‹‡Žƒ…–• – ˜ƒ~•—Œ ˜ƒ˜—Šƒ ƒŠ ˜‡Ž ‚„ €Žƒ~Š ‹‡‚Œ‚ NEW! ALASKA .˜ƒ‡—‡~ ˜ƒ~”ƒ‚ƒ…ƒ†‡ ˜ƒ–‚ ‘ƒ…‡–ƒ‡ ‹‡’‡† ˜ƒ‡† ŠŠƒ‰ ~Š .~ŠŒ ƒ‡Ž’   ‡€ƒ„ ~˜ ‹~Š  ‚–~ –Šƒ ‹‡–‡…Œ‚ .….Š.† .†‡‡—‚ ˜–…˜ƒ‡Ž‡ŒŠ ‹~˜‚ Šƒ†‡‚ ‡~Ž˜ 3 ˜ Š‰ ˜ƒŽ˜—‚Š ‹‡Šƒ‰‡ ‹‡~˜‚ ˜ƒŽ‡Œ„ƒ ‹‡–‡…Œ‚ 8142 Š† ˆŠ— ˜ƒ‡Ž‚ ‰ƒŠ ‚Ž’ ƒ~ ˜ƒŽŒ„‚ƒ ‹‡†–’Š

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ4MTM=