נגישות
 אופיר טורס Norwegian Cruise line

אופיר טורס Norwegian Cruise line

˜ƒ—…‚Œ˜ƒ€ƒŽ˜‚˜Ž‡’ Bliss  €‡ƒƒ–ƒŽ ˜Š•ƒ—ƒ 2018 “‡• •—ƒ˜ –—~ ‹Šƒ 00  Š‡‰‚Š ‚Šƒ‰‡ ƒ† 1 7 800 1 71 ‹ DoubleOccupancy ‹‡ƒŽ ‹‡–†Œ 330 ‰ ‚‡Žƒ~‚ ˆ–ƒ~ ˜ƒƒ” ‡—Ž~ ‚Œ…‚ ˜ƒ‡‰— Š—‹‡‡‚–Œ ‹‡‡ƒŠ‡€ ƒŽ‡‡Œ ˜~ ƒŽ‡‡Œ ‚•Š~ ‡~–’‚ †‚ƒ ˜•Š… ˜~ ƒ~”Œ˜—‰Š ‹‰Š— ˜ƒ€–‡‚‚ ‹‡‡‡–•‚…–„ŒŠ „ƒ–• ‹‰Š— ‚ € ‚—…‚ –~’‚˜‡‡‡Žƒ~ ƒƒ…˜—˜ƒ‡ƒƒ…‚‚Š~ . Norwegian Bliss ‡Ž‰’‚Œ €Žƒ~Š ‚€‡”Œ ‚—…‚ ‚‡Žƒ~‚ †‚ Šƒ ƒŽ~‡•ƒ~‚ Š ˜ƒ’”Š ˜‡Ž ƒŽŒŒ ƒ ‹‡Žƒ…–• ŠŒ ‹‡–—Ž .‚•Š~ ‡~–’‚ ‡Œ‡Œ ‹‡—˜—Œƒ ‹‡…ƒ—‚ ‹‡Ž‡’ŠƒŠ .‹‡‡‡–• ‹‡Œ‡Œ… „‡•–ƒ† –Œ„ ˜ƒ„…Œ €‡”Œ ‚—…‚ ‚‡Žƒ~ –ƒ‡‚ Jersey Boys Happy ƒ€‰ ‹‡–’ ‡‰ƒ„ ‚•‡ƒŒŠ ƒƒŒ hour prohibition ‚Š‡Š ƒƒŒƒ The Cavern Club ‹— ‚‡… Social Comedy and night club ‹— .‚Š‡Š ƒƒŒ ˜—€ƒ’ ‚‡Œƒ•—‰ ... ‡~Š‡ –—ƒ~  –ƒŒ ƒ–…˜ ~Š— ‚Œ . Bliss ... .….Š.† . ˜ Š‰ ˜ƒŽ˜—‚Š ‹‡Šƒ‰‡ ‹‡~˜‚ ˜ƒŽ‡Œ„ƒ ‹‡–‡…Œ‚ .˜ƒ‡—‡~ ˜ƒ~”ƒ‚ƒ…ƒ†‡ ˜ƒ–‚ ‘ƒ…‡–ƒ‡ ‹‡’‡† ˜ƒ‡† ŠŠƒ‰ ~Š .~ŠŒ ƒ‡Ž’   ‡€ƒ„ ~˜ ‹~Š  ‚–~ –Šƒ ‹‡–‡…Œ‚ ‡Œ‡Ž’ ~˜ $ 987 -Œ ‚†‡ƒƒ ‡Ž‡Œ $ 1 87 -Œ ˜’–Œ ‹ ~˜ $ 1 387 -Œ ‡Œ‡Ž’ ~˜ $ 1 8 -Œ ‚†‡ƒƒ ‡Ž‡Œ $ 2 73 -Œ ˜’–Œ ‹ ~˜ $ 2 38 -Œ ‚Ž• Š†~‡Š Š†~‡Œ ˜ƒ€Š’‚ ƒ–‡…Œ  ‚–~ ‡Œ~‡ŒŠ ‡Œ~‡ŒŒ ˜ƒ€Š’‚ ƒ–‡…Œ †‡‡— ˜ƒŠ‡Š 7 ‹‡‡‡–•‚ ‹‡‡~‚…–„Œ 23.3.2019  17.11.2018:Œ Š…‚ ˜ƒ~‡”‡ ‚•Š~ †‡‡— ˜ƒŠ‡Š 7 22.9.2018  2.6.2018:Œ Š…‚ ˜ƒ~‡”‡ ƒŽƒ‰‡‚ƒ Š†~‡Œ ƒ€‡Š’‚ ‹‡‡…‡Šƒ ‹‡’ƒŽŠ ‹ƒ— ƒ~–˜ ~Š— ‹‡Œ‡‚Œ .‹Šƒ –…~ ‹ƒ•Œ …–• ‡—ƒ€Š ‹‡ ƒ‡‚˜ ˆƒ˜ Š~ ‹‡Š’ƒŽ‚ ‹‡‡•Ž Š— ˜ƒ‰—ƒŒ ƒ„…~ ‹‡‚ ƒ~” ƒŽƒ € ‹‡Š‰ ˜Š…„Œ •‡ ”†• –Œ†• †‡‡—Š ~’ †‡‡ƒƒ ˜‰– ƒƒ ‚–”‚ ƒ•ƒ‡‚ ˆ–ƒ .‡‡ƒƒ€~• ‚‡Žƒ~‚ Š ‹‡Œ‡ ƒ— ƒŠ ƒŽŠ— –˜ƒ‡ ‚—…‚ ‹‡‡~‚ ‡ ‹‡€‡Š’Œ ‹‰ƒ ƒ~” .‹‡‡‡–•‚…–„Œ Š— ˜‡—Œ—‚ ‡Œ~‡ŒŒ ˆ–Š  ‚–~ Š— ‚Šƒ˜‚ ‡‡~ Š~ …ƒ‡Œ ˜‡Žƒ” ‚‡‡…—Š †Ž ‹‡Š•–ƒŽ— ‹ ˜ƒ~•—Œ ƒŒ€Š ~Œƒ˜ ”•Š ‹‡‚ ‘ƒ… ‹‡‡’ƒ–† ‚Šƒ˜‚ ‡~ ˜‡‡–• ‚•‡„ƒŒ ƒ~” ƒ~ ‚Šƒ†–ƒ† ‡†‡–‚ ƒ‡€˜—‰ 4 x 4 ‰– –ƒ•…Š ƒŠ‰ƒ˜ ƒ„ ‚—’ƒ… .ƒ~ŽŠ Š‰ ––…˜—‚Šƒ €–‡‚Š .ƒ”–˜— ˆ– ‹ƒ‡ †‡‡— ‡ŠŒŽ ‚€‚ ‚~‡”‡ ˜— ‹ƒ‡ ‚‡‡Žƒ~Š ‚‡Š ƒ†€Ž‡—ƒƒ Š†~‡ --- 17:00 ƒ—~– ‹ƒ‡ ‹‡ --- --- ‡Ž— ‹ƒ‡ ‚•Š~ ~•‡ ”†• 07:00 15:00 ‡—‡Š— ‹ƒ‡ –‡‡ƒ ƒ…–• †‡‡— ‚•Š~ ƒŽƒ € 07:00 13:30 ‡‡– ‹ƒ‡ ‚•Š~ ‡ƒƒ€• 07:00 19:30 ‡—‡Œ…‹ƒ‡ ‹‡ --- --- ‡—‡— ‹ƒ‡ ˜‡†‡–‚ ‚‡ŒƒŠƒ• ‚‡–ƒ†•‡ƒ 16:00 22:00 ˜— ‹ƒ‡ ‚‡‡Žƒ~Š ‚‡–‡ ƒ†€Ž‡—ƒƒ Š†~‡ 08:00 --- ‹ƒ‡ †‡‡— ‡ŠŒŽ ‚€‚ ‚~‡”‡ ˜— ‹ƒ‡ ‚‡‡Žƒ~Š ‚‡Š ‚‡–ƒŠ’ ‡Œ~‡Œ --- 16:00 ƒ—~– ‹ƒ‡ ‹‡ --- --- ‡Ž— ‹ƒ‡ ‹‡ --- --- ‡—‡Š— ‹ƒ‡  ‚–~ Š— ‚Šƒ˜‚ ‡‡~ Œƒ˜ †Ž 07:00 18:00 ‡‡– ‹ƒ‡ ‹‡‡†‡–‚ ‚Šƒ˜‚ ‡‡~ ‚Šƒ†–ƒ† 07:00 15:00 ‡—‡Œ…‹ƒ‡ ‹‡ --- --- ‡—‡— ‹ƒ‡ Œ‚~ ƒ~Ž 12:00 19:00 ˜— ‹ƒ‡ ‚‡‡Žƒ~Š ‚‡–‡ ‚‡–ƒŠ’ ‡Œ~‡Œ 08:00 ---

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ4MTM=