אופיר טורס Norwegian Cruise line

˜ƒŒ Š— …– ƒƒ€Œ ƒ—‚ ‡ ˜ƒ…ƒ–~ ‡ƒƒƒƒ–Œ ˜ƒ€”‚ ŠŠƒ‰ ˜ƒ’ƒ‚ƒ –ƒ‡ ‹‡ ƒ€ƒŒ ‡…‡‚…–•‚ – – ƒŽ~‡’ „~€ ƒƒŒ ‹‡Š‡Š ˜ƒ…ƒ‡Œ ˜ƒŠ’‚ ‹‡†–ƒ —…Œ ‡•…—Œ ƒ~‡ƒ ‡•…—Œ †Ž–†Ž‡~ ƒ’‡† –‡• –ƒ‰ ‡•…—Œ ‡—–€Œ –—ƒ‰ ƒ‰Œ †–ƒ’ •†ƒ•‡ ‚Š‡Š ƒƒŒ ˜ƒ‰‡– ‹‡Œ ˜ƒ—Š€Œ ‹‡Œ •–~’ ‡„ƒ•€ ƒŽ‡„• ƒ† 155.000 Š•—Œ ‚‡Žƒ~‚ ˜ƒ–~ƒ’Œ‚ ˜ƒ†‡ƒƒ‚ ˜ƒŒ‡~˜Œ‚  €‡ƒƒ–ƒŽ Š— ˜~ ‹‡‚ƒ~‚ ‹‡…–ƒ~Š ‹‡ƒ†‚ ‹‡‡…‚ NORWEGIAN EPIC –ƒ† –‡’ƒ~ ˜”ƒ•Œ –ƒ† –‡’ƒ~ ˜”ƒ•Œ ƒ‰‡˜‚ ‹‡ ‚€‡Š’Œ‚ –˜ƒ‡ ‚ƒ†‚ ‚‡Žƒ~‚ Award Winning Entertainment EUROPE’S LEADING CRUISE LINE 2008 – 2016 www.worldtravelawards.com –˜ƒ‡ƒ ŠƒŠ‰ Š‰‚ ‚— ‚—’ƒ… FreeStyle Cruising ‡‡Š „ƒ–•  €‡ƒƒ–ƒŽ ˜–…Š— ‡ƒ…‡‡‚ †‡‡—‚ ƒŽ€ …ƒ–‡~‚ ‡~˜ƒ –ƒ‡ ˜ƒ…ƒ–~ ‹‡Œƒ…˜ ‚—ƒŠ— ‹Š—ƒŒ ‚–‡… —’ƒ…‡”Œ ~Œƒ–Œƒ ‚ŽƒŠ”–Œ ˜ƒ~‡”‡ 2018 Ophi r-cruise.co.il †‡‡—‚ ˜–… ‡” ˜ƒ’ƒŽ ˜ƒ‡Žƒ~ :Norwegian Cruise Line Breakaway, Bliss, Dawn, Escape, Gem, Getaway, Jade, Jewel, Pearl, Sky, Spirit, Star, Sun & Pride of America , ‚‡~ : ‹‡’ƒŽ ‹‡ŠƒŠŒ , ŽŠ‡„ ƒ‡Žƒ ‚‡Š–†ƒ~ , ‚•Š~ , ‚ƒŒ– , ‚‡–ƒŠ’ƒ ‚Œ~‚ ‡‡~ , ‚ƒ• , ‹‡‡‡–• , ŽŠ€Ž‡~ ƒ‡Žƒ ‚Ž• , ‡~ƒƒ‚ , ƒ‰‡˜‚ ‹‡‚ , ‚’ƒ–‡~ ƒ’” ˜Š˜ƒ ˜‡Ž•‡•Œ‚ ‚‡‡–‡–‚ ˜ƒ€Š’‚ƒ ‚•‡–Œ~ ‹ƒ– , ‚ŒŽ’ . ˜ƒ‡†ŽŠ†~~–† ˜ƒ~ŠŒ˜Œ ˜ƒ€Š’‚‚ ‡Œ„‚Š ƒŒ‡•‚ ˜ƒ~”ƒ‚ƒ…ƒ†‡ ˜ƒ–‚ ‘ƒ…‡–ƒ‡ ‹‡’‡† ˜ƒ‡† ŠŠƒ‰ ~Š .~ŠŒ ƒ‡Ž’   ‡€ƒ„ ~˜ ‹~Š  ‚–~ –Šƒ ‹‡–‡…Œ‚ .….Š.† .†‡‡—‚ ˜–…˜ƒ‡Ž‡ŒŠ ‹~˜‚ Šƒ†‡‚ ‡~Ž˜ 3 ˜ Š‰ ˜ƒŽ˜—‚Š ‹‡Šƒ‰‡ ‹‡~˜‚ ˜ƒŽ‡Œ„ƒ ‹‡–‡…Œ‚ .˜ƒ‡—‡~ 8142 Š† ˆŠ— ˜ƒ‡Ž‚ ‰ƒŠ ‚Ž’ ƒ~ ˜ƒŽŒ„‚ƒ ‹‡†–’Š

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ4MTM=