נגישות
 אופיר טורס - חבילות סקי 2017
 24 / 24 Previous Page
Information
Show Menu
24 / 24 Previous Page
Page Background

לפרטים והזמנות פנה אל סוכן הנסיעות שלך

www.ophirtours.co.il

מומחי הסקי לרשותך

03-5269805 -

ג יא

|

03-5269806 -

פ ו ל י נה

|

03-5269817 -

שנ י

|

03-5269828 -

סי לב י

03-5269603 -

רן - מנהל מחלקה

|

03-5269829 -

סאנדי

|

03-5269837 -

אביקם

|

03-5269788 -

קלרה

03-5269660

מחלקת סקי