נגישות
 אופיר טורס - הרי הטטרה - גן העדן הסלובקי 2017
Next Page  1 / 8 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 1 / 8 Previous Page
Page Background

±πµ≤≠≤∞±∑

שנה

∂µ

טיולים מאורגנים ∑≠∂ ß עמ SPA ∏ ß עמ הרי הטטרה µ ß עמ מפת סלובקיה ∑ ß עמ ברטיסלבה וינה ≥ ß עמ אטרקציות נופש למשפחות ¥ ß עמ www.ophirtours.co.il

ˇ

1-700-700-111

נסיון של

שנים

±∂

ביעד

טיסות

בשבוע

לברטיסלבה

על גדות הדנובה

כולל העברות

לוינה

וחגים

¨

קיץ

¨

אביב

אוקטובר

אפריל

שישי

שלישי

בימי ראשון

גן העדן הסלובקי

≤∞±∑

הרי הטטרה