נגישות
 אופיר טורס - לילות לבנים - טיולי מוסקבה וסנט פטרסבורג - 2018

אופיר טורס - לילות לבנים - טיולי מוסקבה וסנט פטרסבורג - 2018

תנאי התקשרות ומידע כללי בטיולים מאורגנים כל הסיורים המצוינים בתכנית הטיול כ”אפשרות” או סיורי בחירה / אפשרות: מוצעים ללקוח כסיור בחירה בזמן החופשי, הינם בגדר הצעה בלבד ואינם כלולים במחיר הטיול. סיורים אלו יאורגנו על ידי מלווי הקבוצות תמורת תשלום המפורט בדף מידע שניתן לקבלו מאופיר טורס באמצעות סוכני הנסיעות. כל זאת מותנה במספר במינימום משתתפים. הסעות דמי כניסה וכל מרכיב נוסף הינו על חשבון הנוסעים. נוסע המבקש לשנות מועד טיסה מזהשל הקבוצה, יציאה שינוים בכרטיסי טיסה: לאדם. זאת בנוסף לדמי השינוי $50 ו/או חזרה מהארץ , יחויב בדמי טיפול בגובה שתגבה חברת התעופה ו/או מי מטעמה. הנוסע לא יהיה זכאי ללינות שינתנו על ידי חברת התעופה לקבוצות במעבר. כמו כן, תחול תוספת מחיר במקריםשל שינוי ביעד, סוג הטיסה וכיו”ב, על פי התנאים של חברת התעופה. מחירי הטיול נקבעים לפי תעריפי הטיסה התקפים העלאות במחירי הטיסה: . במידה ותחול תוספת, בהתאם לבקשת חברת התעופה, התוספת 1.1.2017 ליום תחול על הנוסע. הזמנתחדר ליחיד כרוכה בתשלוםשיגבה בעתההזמנה. לקוח תוספתלחדר יחיד: המבקש שימצאו לו שותף לחדר ועד סמוך למועד יציאת הטיול מהארץ לא נמצא לו שותף, ישלם תוספת ליחיד בחדר כנדרש. אין המארגנים מתחייבים לקבל או לאשר הזמנת חדר יחיד לכל נוסע שיבקש זאת. יתכנו מקרים בהם הנוסע שהזמין חדר ליחיד, ישוכן בחדר קטן יותר ובאגף מרוחק יותר במלון. איש או יותר, תוכנס מיטה או 3- היה ונוסע מזמין חדר ל שלושה נוסעים בחדר: מיטות נוספות לחדר זוגי. אין אופיר טורס מתחייבת לספק חדר מיוחד וגדול יותר מחדר זוגי במקרה זה. יתכן ובבתי מלון מסוימים בהם תשוכן הקבוצה, לא קיים נוסעים בחדר רגיל, תחול על הנוסע תוספת תשלום 3 סידור המאפשר להלין בהתאם למחירי המלון ולסוג החדר שיסופק. תוספת לרוכשי סידורי קרקע בלבד תגבה תוספת לרוכשי סידורי קרקע בלבד: בנוסף למחיר הטיול, לנוסע אשר אינו רוכש כרטיסי טיסה בינלאומיים במסגרת הטיול. תוספת זו אינה כוללת את מחיר טיסות הפנים (במידה וקיימות). יש לבדוק בעת ההרשמה האם במסלול מתוכננות טיסות פנים, ומה עלותן. בטיולים מסוימים אין אפשרות להזמנתסידורי קרקע בלבד. ישלבדוקאתהמחיר עם ביצועההזמנה. לקוח המזמין כרטיסים למופעים ובילויים אשר לא כלולים הוצאות אישית: בטיול. תשלום נוסף ישירות למלון עבור שירותים מיוחדים כגון: משקאות, כביסה, טלפונים, דואר וכו’ ועבור השימוש במתקנים כגון: הזמנת סרטים, מיני בר, כספת, סאונה , חדר כושר, מגרשי טניס, ספורט ימי, שמשיות, מגבות בבריכת שחיה וכו’ ושירות בעל אופי אישי אחר. מטען עודף בטיסות או שינוי בתנאי עלויות כבודת הנוסע או כרטיס הטיסה בחברות התעופה אינם כלולים במחיר הטיול. התשלום יחול על הנוסע בלבד וישולם ישירות במקום לנותן השירות. דמי ביטול: הודעה על ביטול השתתפותו של נוסע בטיול, מיוזמתו תימסר לסוכן הנסיעות באמצעותו התקשר הנוסע עם אופיר טורס או לישירות לאופיר טורס, הכול בהתאם למקום ההרשמה לטיול ובהתאם להוראות המפורטות בסעיף זה להלן: הודעת ביטול תתקבל אך ורק בכתב. במקרה שהנוסע ביטל את השתתפותו בטיול, כאמור לעיל, יחולו עליו דמי ביטול. דמי הביטול לטיסות הינם בנוסף לדמי אמריקאי $50 הביטול בגין שירותי הקרקע ובנוסף לדמי הרישום והטיפול בסך לנוסע. יום הטיול אינו נספר כיום עסקים למניין ימי הביטול ו/או השינוי . ימי עסקים: ימים ראשון עד חמישי (שאינם ערבי חג או חג בארץ ו/או בחו”ל) בין בלבד. הודעת הביטול תעשה בכתב באמצעות סוכנות 09:00-16:00 השעות הנסיעות שבה נרשם הנוסע. תוקף הביטול מותנה בקבלת אישור ממחלקת ההזמנות של אופיר טורס ומועד הביטול יהא מועד קבלת אישור הביטול. נוסע אשר לא יופיע לטיול או ימנע מיציאה לטיול או יפסיק השתתפותו בטיול, לאחר 100% היציאה לטיול מכל סיבה שהיא יחויב בתשלום דמי ביטול בשיעור של ממחיר הטיול (מלבד מיסי נמל שיוחזרו). במקרה והוסדרה לנוסע אשרת כניסה, יחול התשלום עבור הסדרת האשרה על הנוסע. לאופיר טורס הזכות לקיזוז של הסכומים הנ”ל מסכומים ששולמו לה על ידי סוכן הנסיעות. דמי ביטול בטיול מאורגן: במקרהשהנוסעביטלאתהשתתפותו בטיולכאמורלעיל, יחולו עליו דמי ביטולכדלקמן: אמריקאי לנוסע דמי ביטול אשר יגבו בכל מקרה. $50 מרגע ההרשמה אמריקאי לנוסע. $150 : ימי עבודה טרם היציאה לטיול 21-30 מ אמריקאי לנוסע. $500 : ימי עבודה טרם היציאה לטיול 14-20 מ דמי ביטול ממחיר הטיול. 75% : ימי עבודה טרם היציאה לטיול 5-14 מ דמי ביטול. 100% : ימי עבודה טרם היציאה לטיול 5- פחות מ דמי ביטולבטיסותפנימיות (בטיוליםבהםקיימותעלפי התוכניתטיסותפנימיות): דמי ביטול לנוסע. 100% : ימי עבודה טרם היציאה לטיול 30- פחות מ דמי ביטול בשיט הכלול במסגרת הטיול כפוף למדיניות הביטולים של חברת השיט כפי שמופיעים בחוברת החברה ו/או באתר החברה. תנאים אלו כפופים לתנאים המורחבים .2018 בחוברת טיולים מאורגנים לשנת צוות מדריכי אופיר טורס לטיולי חבר העמים 1 ׳ המומחים מס מדריכי אופיר טורס - גאוות החברה, בעלי שם ומוניטין של שנים בהדרכה ביעד - מלווים אותנו, ואף אתכם, כבר שנים רבות. מדריכינו לרוסיה בקיאים כולם בהיסטוריה, בתרבות ובפולקלור הרוסיים ואמונים על הפיכת הביקור ברוסיה לחוויה שרישומה ילווה אתכם שנים רבות. 15

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ4MTM=