טיסות לחבר העמים

ПОЛЕТЫ В СТРАНЫ СНГ

ПОЛЕТЫ В СТРАНЫ СНГ

КИЕВ

Ереван

$3,940 מחיר לאדם
הזמן

12/4/20 - 16/4/20
טיסה סדירה אישור מיידי

МОСКВА

МОСКВА

$340 מחיר לאדם
הזמן

14/5/20 - 15/5/20
טיסת שכר אישור מיידי

ОДЕССА

ОДЕССА

$244 מחיר לאדם
הזמן

25/5/20 - 29/5/20
טיסת שכר אישור מיידי

ТбИЛИСИ

ТбИЛИСИ

$234 מחיר לאדם
הזמן

10/5/20 - 19/5/20
טיסת שכר אישור מיידי

ДНЕПРОПЕТРОВСК
ТбИЛИСИ

Симферополь

$3,590 מחיר לאדם
הזמן

12/4/20 - 16/4/20
טיסה סדירה אישור מיידי