טיסות לחבר העמים

ПОЛЕТЫ В СТРАНЫ СНГ

ПОЛЕТЫ В СТРАНЫ СНГ

КИЕВ

Ереван

$393 מחיר לאדם
הזמן

22/12/19 - 26/12/19
טיסות - סדירות אישור מיידי

МОСКВА

МОСКВА

$299 מחיר לאדם
הזמן

17/12/19 - 18/12/19
טיסות - שכר אישור מיידי

ОДЕССА

ОДЕССА

$254 מחיר לאדם
הזמן

06/1/20 - 13/1/20
טיסות - שכר אישור מיידי

ТбИЛИСИ

ТбИЛИСИ

$214 מחיר לאדם
הזמן

12/12/19 - 22/12/19
טיסות - שכר אישור מיידי

ДНЕПРОПЕТРОВСК

ДНЕПРОПЕТРОВСК

$399 מחיר לאדם
הזמן

22/12/19 - 26/12/19
טיסות - סדירות אישור מיידי

ТбИЛИСИ

Симферополь

$712 מחיר לאדם
הזמן

22/12/19 - 26/12/19
טיסות - סדירות אישור מיידי