פניה בנושא ביטול הזמנה
 

טופס הבקשה לביטול ההזמנה

לצורך זיהוי יש להזין פרטי קשר זהים לאלו שנמסרו בעת ביצוע ההזמנה.
בתוכן הפניה חובה לכלול מספר ת.ז ואת מספר ההזמנה שקיבלת. 

בקשות לביטול יתקבלו ויטופלו עד השעה 17:00 בלבד

טופס ביטול הזמנת אונליין

תחזרו אליי