נהלי הזמנה

נהלי הזמנה


שימו לב : החברה נערכת בימים אלו על פי הנחיית הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן בדבר פרסום טיסות מאושרות על ידי רשויות התעופה ליישום הנחיית הממונה . עד להטמעה מלאה של היישום ניתן לפנות לחברה בכתובת intrsv@ophirtours.co.il בבקשה לקבל מידע ספציפי על טיסה אותה הנכם מעוניינים לרכוש.
נציג בחברה ישיב ללקוח בשעות העבודה המקובלות בדבר מצב הטיסה לאשורה כולל האישורים שניתנו לה, או יודיעו ללקוח כי הטיסה טרם אושרה, אם זהו מצבה המעודכן במועד הפרסום.

 נוהל טיפול בהזמנה

- לאחר בחירת המבצע המתאים, הקלד את פרטי ההזמנה והתשלום, ובחר משרד נסיעות המתאים לך מרשימת המשרדים המופיע מאתר

- הזמנתך מגיע לסוכן האחראי במשרד שבחרת, המטפל בה מול ספקי השרות הרלוונטיים

- ההזמנה נמצאת בתהליך בקשה עד לאישור סופי מול חברות התעופה, בתי המלון וספקי השרות למיניהם

- האישור הסופי ימסר לכם ע"י הסוכן האחראי לפי פירוט שעות הפעילות, בכתב או בדוא"ל

- מרגע אישור כרטיס האשראי וההזמנה חלים עליה דמי ביטול

 נוהל הטיפול ואישור הזמנה

- הזמנות שנעשו באתר האינטרנט שיגיעו לסוכן האחראי בין השעות 09:00 ל-18:00, יקבלו תשובה תוך שעתיים ממועד שליחת ההזמנה

- הזמנות שנעשו באתר האינטרנט שיגיעו לסוכן האחראי בין השעות 18:00 ל-09:00, יקבלו תשובה עד השעה 11:00 

- הזמנות שנעשו באתר האינטרנט שיגיעו לסוכן בימי ששי וערבי חג בין השעות 09:00 ל- 11:00 יקבלו תשובה תוך שעתיים ממועד שליחת ההזמנה

- הזמנות שנעשו באתר האינטרנט שיגיעו לסוכן האחראי בשבת וחג, יקבלו תשובה ביום העסקים הקרוב עד השעה 11:00 

יש לדעת כי כל עוד לא אושרה ההזמנה על ידי החברה בכתב - אין היא מחייבת כלשהו!
עם קבלת אישור הספק תתאם החברה ע"י הסוכן האחראי עם המזמין את דרכי קבלת המסמכים והמזמין מתחייב לקבלם במקום ובזמן על פי ההנחיות שימסרו לו.