ביטוח נסיעות לחו

ביטוח נסיעות לחו"ל

הכיסויים הכלולים בהצעה :


*הוצאות רפואיות בחו"ל עד 5.000,000 $ 
*החמרה למחלה רפואית קיימת עד 350.000 $
*כבודה (מטען אישי נלווה ) עד לסך כיסוי 2250 $
*איתור וחילוץ 669 עד לסך כיסוי 250.000 $
*הוצאות צד ג' עד לסך כיסוי 150.000 $
*הוצאות ביטול נסיעה מסיבות רפואיות עד לסך 5.000 $
*כיסוי בגין הוצאות קיצור נסיעה לישראל מסיבות רפואיות עד לסך 7.000 $
*הוצאות ביטול נסיעה בשל אירוע רפואי נגיף קורונה עד לסך  5.000 $ (מתוכם עד 2.000 $ עבור כרטיס נסיעה מישראל).
*הוצאות הארכת שהות בידוד ביעד עד  $5.000  ( מתוכם עד 150 $ ללינה ליום בחו"ל ועד 2.000 $ עבור כרטיס נסיעה חדש לישראל ).
*ניתן להרחיב בתוספת פרמיה 0.50 $ ליום עבור פעילות ספורט אתגרי   בהתאם לרשימת ענפים בקובץ המצורף
*התוכנית אינה כוללת כיסוי להריון !! 
*במידה והמעומדת לביטוח הינה בהריון יש להרחיב את הכיסוי לסיכוני הריון בפוליסה נפרדת, הכיסוי מיועד לנשים הינו בטווח גיל 18-41.  
 *לא ניתן לבטח הריון שמוגדר בסיכון או \ו רב עוברי , או\ו שהומלץ ע"י הרופא שלא לנסוע לחו"ל .
*וזאת בהתאם לכיסויים בתנאי הפוליסה המצורפת פירסט קלאס הראל